Lex Schukking, woordvoerder Verkeer & Vervoer, blikt met trots terug op de afgelopen twee jaar

“Vanaf de start van deze Statenperiode ben ik woordvoerder Verkeer & Vervoer! Het is een dossier waar ik mij met enorm veel plezier voor inzet! Er was de afgelopen periode veel te doen op dit dossier. Ik zal enkele ‘high lights’ noemen. 

Amsterdam-Berlijn
In oktober 2019 diende ik namens de VVD-Overijssel een motie in waarin we GS opriepen een lobby te starten met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS en de Duitse partners om de aanleg van een hogesnelheidslijn via het traject Twente Centraal gerealiseerd te krijgen. Helaas zagen niet alle partijen in Overijssel het belang in van deze ultrasnelle verbinding met de Randstad. 

Maar zeer recent heeft de VVD in de Tweede Kamer, door middel van een motie, aangedrongen op een haalbaarheidsonderzoek naar een ICE-Station in Hengelo voor de verbinding Amsterdam-Berlijn. Deze motie is unaniem aangenomen. Op dit moment zie je de talenten, jonge gezinnen en hoger opgeleiden vertrekken uit de regio doordat een goede en snelle aansluiting met de randstad ontbreekt. Dat de motie in de Tweede Kamer is aangenomen, vind ik fantastisch nieuws! 

Deze ultrasnelle verbinding met de Randstad is niet alleen een lang gekoesterde wens van de VVD maar ook een van de belangrijkste wensen van ondernemers in Twente. De randstad op een uur bereikbaar dankzij een goede en snelle spoorverbinding is een belangrijke basisvoorwaarde voor een goed (internationaal) vestigingsklimaat voor werkgevers en werknemers is in Twente. Ik ben ontzettend blij met het onderzoek en wacht de uitkomst in spanning af. 

 

 

Investering van 200 miljoen in de N35
Ik ben ontzettend trots dat jarenlang lobbywerk eindelijk zijn effect heeft gekregen. Ik zie dit als een mijlpaal en ben heel blij dat er nu echt werk wordt gemaakt van de aanpak van deze belangrijke verbinding. Dit betekent een enorme verbetering van de leefbaarheid en de economische kansen in Overijssel. Naast de 100 miljoen die het Rijk beschikbaar stelt, stelt ook de Provincie Overijssel 100 miljoen beschikbaar.”

 


Veiligheid OV
Al geruime tijd ervaren personeel en handhavers in het Openbaar Vervoer in Overijssel overlast tijdens hun werk. Wij hebben verschillende zaken ondernomen die een einde moeten maken aan het geweld in het OV. Zo hebben wij, samen met de VVD-fracties gelegen aan de Vechtdallijn, schriftelijke vragen gesteld aan de verschillende colleges. Ook hebben we begin 2021 een motie ingediend waarin we het college opriepen in overleg te treden met exploitant Arriva, mede opdrachtgever Provincie Drenthe en de Rijksoverheid over de mogelijke oplossingen. 

Het probleem bestaat al jaren en deze aanhoudende (gewelds) incidenten zijn en blijven voor ons onacceptabel en moeten zo snel mogelijk stoppen en daarom hebben we samen met alle betrokkenen uit de twee provincies een brief opgesteld aan onze VVD-woordvoerders in de Tweede Kamer. In deze brief vragen we om maximale inspanning voor structureel betere beveiliging in het Openbaar Vervoer. Door meer BOA’s/handhavers in te zetten en ze lichte politiebevoegdheden te geven. Zodat personeel zich gehoord en veilig voelt en daarmee ook de passagiers. Onze gezamenlijke brief heeft al geresulteerd in Kamervragen van VVD-Kamerleden Wiersma en Minhas. Goed dat het nu ook in Den Haag de maximale aandacht heeft zodat er vlot stappen gezet kunnen worden voor een veiliger OV."