Regien Courtz, fractievoorzitter en woordvoerder Bestuur & Financiën, blikt trots terug op de achterliggende periode

We zitten precies op de helft van de Statenperiode 2019-2023. Ik deel graag met jullie waar ik mij de afgelopen twee jaar voor heb ingezet vanuit mijn portefeuille Bestuur & Financiën. Maar voor ik dit doe, wil ik als fractievoorzitter, ook mijn waardering en trots uitspreken over onze fractie. Het was een pittig jaar omdat alle bijeenkomsten, vanwege Corona, via beeldbellen plaatsvonden. Maar ondanks dat hebben we toch constructief met elkaar gewerkt en hebben we een aantal mooie liberale ambities gerealiseerd. Ik ben er trots op dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen! Ook hebben we al veel gerealiseerd uit het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’.  Ik ben blij met de inzet vanuit ons college en de samenwerking met de verschillende fracties.


Samenwerking en preventie 
Ik heb namens de VVD Overijssel - samen met het CDA - vorig jaar al het initiatief genomen om grondeigenaren te compenseren wanneer er drugsafval wordt gedumpt op hun terrein. Dat die mogelijkheid er nu is in Overijssel is fijn voor deze gedupeerden. Maar hiermee zijn de problemen niet verholpen. 


Ook hennepkwekerijen en drugslabs komen op verschillende plekken in onze provincie voor. Vreselijk dat eigenaren soms worden geronseld en aangestuurd worden door criminelen. Het ontwricht gezinnen, het ontwricht de samenleving. Samen met het CDA, CU, PvdA en de SGP hebben we gevraagd om een informatiesessie over de preventie en bestrijding van drugscriminaliteit. Tijdens deze sessie heb ik gepleit voor een aanpak waarbij wordt samengewerkt met partners zoals gemeenten, OM, Politie en Belastingdienst. Ook heb ik gepleit te investeren in preventie, bijvoorbeeld door met scholen en politie samen te werken en jongeren bewust te maken van de gevaren. Deze criminaliteit in ons mooie Overijssel moet stoppen en daar blijf ik mij voor inzetten!

 

Right to challenge

In de vorige periode heb ik namens de VVD het verzoek mogen doen om in onze provincie tot een ‘right to challenge’ regeling te komen. Supermooi dat er onlangs is besloten dat we dit uitdaagrecht gaan implementeren in Overijssel. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Wij hebben niet de illusie dat dit uitdaagrecht het wondermiddel is. Wel dat het een middel is om onze inwoners mee te laten denken over hun eigen (woon)omgeving en ze ook in de uitvoering van de plannen een rol te geven. Op deze manier hopen wij betrokkenheid te creëren.   

Het komende jaar wordt een soort ontdekkingsreis. Voor inwoners, voor ons als Statenleden, voor GS, en voor de ambtenaren. We gaan met elkaar uitvinden of de kaders goed zijn, of de organisatie werkt en of er überhaupt uitgedaagd gaat worden. Een challenge an sich. Wij kijken ernaar uit!


Toenemende polarisering

Tijdens de Algemene Beschouwingen heb ik al eens mijn zorg geuit over de toenemende mate van polarisering in onze samenleving.  De tegenstellingen tussen groepen worden steeds groter waardoor ze steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Ook binnen de politiek neemt polarisatie toe waardoor de democratische rechtsstaat in Nederland onder druk staat. Politici en journalisten worden belaagd en desinformatie en nepnieuws spelen een steeds grotere rol in de publieke opinie. Dit zijn zeer verontrustende ontwikkelingen. 

Wij zijn van mening dat onze democratische rechtstaat vraagt om een investering in burgerschap, in het bijzonder waar het gaat om kinderen en jeugd. Onder het motto: ‘Jong geleerd is oud gedaan’ hebben wij eind vorig jaar samen met de PvdA een motie ingediend die vraagt om samen met basisscholen en gemeenten een pilot uit te werken met als doel kinderen te laten kennismaken met democratie en onze rechtsstaat. 

Wij zien graag dat kinderen het gesprek voeren over politiek en aanverwante maatschappelijke thema’s. Uitleg krijgen over het feit dat er soms keuzes moeten worden gemaakt. Over wat democratie is. En over grote onderwerpen en dilemma’s daarbij. Wij denken dat we zo ons steentje kunnen bijdragen aan het beschermen van de rechtstaat en het beperken van de polarisatie binnen de samenleving.