VVD-Overijssel pleit voor toestaan reclame op bussen, goed voor regionale economie en werkgelegenheid

Eind december is er gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe concessie IJssel-Vecht. Begin 2022 wordt bekend gemaakt welke vervoerder de komende dertien jaar het busvervoer in de regio Apeldoorn, Deventer, Lelystad en Zwolle mag gaan verzorgen. Tijdens de Statenvergadering van woensdag 28 april wordt er een besluit genomen over de invulling van het Programma van Eisen. In het concept PvE is een verbod op reclame-uitingen opgenomen. De uitzondering hierop is dat op het deel aan de achterzijde van de bus OV-gerelateerde uitingen mogen worden gedaan.


Verbod op reclame
De VVD betreurt dit verbod omdat hierdoor inkomsten worden gemist waardoor de concessie wellicht hoger uitvalt dan nodig. “Het toestaan van reclame-uitingen op bussen geeft een enorme spin-off in de regio en een boost voor de regionale economie en werkgelegenheid”, aldus woordvoerder Verkeer & Vervoer Lex Schukking. De VVD ziet een enorme win-winsituatie ontstaan als dit verbod uit het PvE wordt gehaald en dient daarom een motie in. Zij stelt hierin voor het reclame verbod volledig uit het PvE te schrappen.

Spin-off in de regio
Naast de voordelen voor de spin-off in de regio verwacht de VVD ook een lagere inschrijfprijs vanuit de vervoerder als het reclame verbod uit het PvE wordt gehaald. Dit laatste levert de vervoerder namelijk geld op. Een lagere inschrijfprijs betekent lagere kosten voor de provincie. Deze gelden kunnen vervolgens aan andere belangrijke maatschappelijke zaken worden besteed. Ook ondernemers in de Regio die de belettering op bussen verzorgen of ondernemers die graag reclame-uitingen op bussen willen om een product of dienst te promoten, zijn hierbij gebaat. De economie in Overijssel staat door de corona-crisis onder druk. Overijsselaars zijn hun baan kwijtgeraakt, veel ondernemers staat het water aan de lippen. Het is nu zaak besluiten te nemen die de regionale economie versterken, zodat we uiteindelijk sterker uit de crisis komen.