Regionale woonagenda’s in de strijd tegen het woningtekort in Overijssel

Een huis is meer dan een stapel stenen. Het is je thuis, de plek waar je je veilig en prettig voelt. Of je nu alleen leeft of samenwoont, of je kinderen hebt of niet. Of je studeert, werkt of geniet van je pensioen, ik vind het belangrijk dat je een passend huis kunt vinden dat aan je leef –en woonwensen voldoet. Door de druk op de woningmarkt wordt het vinden van een (betaalbaar) huis steeds lastiger, dit geldt helaas ook voor Overijssel. Die druk manifesteert zich zowel kwantitatief (te weinig woningen) als kwalitatief (niet de juiste woningen), in zowel steden, dorpen als op het platteland. Dit leidt tot stijgende huizenprijzen, waardoor de toegang tot de woningmarkt voor grote groepen mensen steeds lastiger wordt. Dit levert een hele onwenselijke situatie op.  

Om verlichting te bieden aan deze oververhitte woningmarkt heb ik zeer recent, samen met alle 25 wethouders van Overijsselse gemeenten, een handtekening gezet onder de Regionale Woonagenda’s. We hebben samen de ambitie uitgesproken tussen nu en 2030 60.000 woningen in Overijssel te bouwen. Uiteraard krijgen de regio’s de ruimte voor een eigen aanpak en het leggen van eigen accenten. De Woonagenda's zijn het kompas van gemeenten en provincie op de woningmarkt: waar werken we met elkaar naar toe en op welke manier gaan we daarin samenwerken. Een paar punten uit deze woonagenda’s zijn: 


  • De ambitie 60.000 woningen te bouwen tussen nu en 2030, 
  • Versnelling van de woningbouw, 
  • Het inspelen en voorsorteren op de veranderende woningvraag, verstedelijking en stedelijke vernieuwing, 
  • Sterke dorpen en platteland in het regionale netwerk, 
  • Verduurzaming van de woningvoorraad, 
  • Toegankelijkheid en doorstroming.

Rijk, provincie en gemeenten werken al een aantal jaar samen met woningcorporaties, onderwijs en marktpartijen, met als doel balans te brengen op de Overijsselse woningmarkt. Dit samenwerkingsverband heet De WoonkeukenUit deze samenwerking zijn de woonagenda’s voortgekomen. Ik ben ontzettend blij met de Regionale woonagenda’s. Het was een lang en intensief traject maar de uitkomst geeft veel handvaten om de problematiek in Overijssel mede te helpen oplossen. Nu samen met alle stakeholders aan de slag! 


Hartelijke groet, 
Monique van Haaf

Zet cookies aan om de video te tonen.