VVD op de bres voor een gezamenlijk Sport- en beweegakkoord Overijssel

Sporten en bewegen zijn goed voor de gezondheid. Dit wisten we al maar de Coronapandemie heeft ons hier op een harde manier nogmaals op gewezen. 

Nu Sport Service Overijssel, als uitvoeringsorganisatie wegvalt, is het de vraag op welke manier er invulling aan het Sport- en beweegakkoord wordt gegeven. Door middel van schriftelijke vragen brengt de VVD dit, juist nu zo belangrijke onderwerp, onder de aandacht van Gedeputeerde Staten. 

 

De liberalen willen weten of GS mogelijkheden ziet het Provinciale Sport Akkoord aan te laten sluiten op de gemeentelijke sport akkoorden. Wellicht kan dit leiden tot een gezamenlijk Overijssels Sport akkoord zonder overbodige ‘dubbelingen’. Eventuele Gemeenten die nog geen Sport Akkoord hebben, komen op deze manier ook bovendrijven. De VVD-fractie vindt het belangrijk dat juist jonge kinderen vitaal opgroeien en dat zij de kans krijgen om te bewegen. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’. 

 

Zij zou graag zien dat erop zoek wordt gegaan naar nieuwe manieren en oplossingen om sporten (in de buitenlucht) nog leuker en toegankelijker te maken. Woordvoerder Sociaal Yvonne Koolhaas: “Zoals wij al in ons verkiezingsprogramma schreven, is sporten niet alleen leuk maar ook gezond! Niet alleen voor het lichaam maar zeker ook voor de geest. Het geeft zelfvertrouwen. Laten we, samen met Gemeenten, de handen ineenslaan en gezamenlijk streven naar een toekomstbestendig Overijssels Sport- en Beweegakkoord waar gezondheid en plezier voorop staan!”