Wie bint allemoal Noabers - met hetzelfde verhaal - dezelfde historie en dezelfde taal

Vandaag is een bijzondere dag in de geschiedenis van de Provincie Overijssel. Een Provinciale Statenvergadering deels gehouden in de Nedersaksische streektaal, met voor eenieder in zijn of haar dialect. Op 1 juli 2020 diende ik de motie ‘Nedersaksisch in de Statenzaal’ in. Vele collega’s in de Staten die de Nedersaksische taal en vooral ook de cultuur een warm hart toedragen steunden destijds mijn motie, daarvoor nogmaals dank. 


Dat de streektaal leeft bleek ik ook de afgelopen weken en dagen in de Regionale media met veel aandacht voor de Nedersaksische taal en cultuur. Maar ook met de vele randactiviteiten die zijn georganiseerd door de medewerkers van het Historisch Centrum Overijssel, de IJsselacademie en het Twentehoes zoals een poëziewedstrijd en het uitdelen van Wiesneus op de Overijsselse basisscholen. 


“Wie bint allemoal Noabers - met hetzelfde verhaal - dezelfde historie en dezelfde taal"


Voorzitter, De geest van het Nedersaksisch is nog lang niet uit de fles. Dat is iedereen het afgelopen jaar en ook de afgelopen weken duidelijk geworden. Drie Nedersaksische streektaal liedjes in de Top2000. Een Nederlandse speelfilm waar uitsluitend streektaal wordt gesproken: De beentjes van Sint Hildegard uitgeroepen tot beste speelfilm van 2020 en ook nog eens geproduceerd en geregisseerd door een rasechte Tukker. En als de streektaal muzikanten van Boi Foi Toch en Bokkers het podium beklimmen is de zaal uitverkocht. 


Wat is het belang van het dialect eigenlijk?: Door de taal is het Nedersaksische tot een sterk gewortelde gemeenschappelijk cultuur geworden, van Groningen tot de Achterhoek. Onze tradities, gevarieerde cultuurlandschappen, de gezellige dorpen, de Hanzesteden, de kracht van ons MKB en haar sterke familiebedrijven. Maar ook onze gewoonten en de wijze waarop we met elkaar omgaan zijn zichtbare elementen van die cultuur. 

 

Het Nedersaksisch leeft en verbindt vanwege de mentaliteit van Noaberschap en......... gewoon doen, dan doe je al gek genoeg. Of je nu bijvoorbeeld een Drent, Twent of Achterhoeker bent. Onze Nedersaksische cultuur denkt namelijk niet in grenzen maar verbindt ons met elkaar en kijkt over grenzen heen, zelfs naar onze Oosterburen Duitsland. Kilometers kun je in Oldenzaal de grens oversteken, en dan nog steeds kun je in je eigen Nedersaksische streektaal een gesprek voeren met onze Oosterburen. 


Voorzitter wat mij betreft houdt het hier vandaag niet op met de aandacht voor het Nedersaksisch! Laten we als Provincie samen met maatschappelijke organisaties kijken en verkennen of we de ontwikkelingen in de Nedersaksische regio kunnen versterken vanuit onze waarden en kernkwaliteiten. Om samen op bepaalde thema’s de krachten kunnen bundelen en verder werken aan het imago van onze Nedersaksische cultuur. Ik ben ervan overtuigd dat we dit samen kunnen realiseren door er op moderne eigentijdse wijze een nieuwe betekenis aan te geven en hiermee het imago van het Nedersaksisch versterken. 

Het Nedersaksisch als het nieuwe ‘weefsel’ van Noaberschap in de 21eeuw! Hoe mooi zou dat zijn. 


Want voorzitter, we staan met elkaar voor groten opgaven. Opgaven en veranderingen die gevolgen hebben voor de inrichting van ons land, maar ook in onze Nedersaksische regio en de Oosterburen over de grens. Veranderingen die nodig zijn om een toekomstbestendig samenleving te bouwen, waarin natuur, duurzame economie, leefbaarheid op het platteland en veiligheid voorop staan. 


Vanuit een dergelijke aanpak en met boerenverstand behouden en ontwikkelen we ons Nedersaksisch erfgoed vanuit een toekomstgericht perspectief. Een regio waarin we vanuit onze culturele identiteit trots op zijn. De Nedersaksische taal is daar onlosmakelijk mee verbonden. 

Tot slot wil ik een woord van dank overbrengen aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd om op een respectvolle manier uitvoer aan onze motie te geven. In het bijzonder een woord van dank u voorzitter....aan medewerkers van het Historisch Centrum Overijssel, de IJssel academie....het Twentehoes en onze eigen Griffie. 

Voorzitter.................... ik ben er trots op een Nedersaks te zijn.