Ruimte, Wonen en Retail op koers

De VVD is content met het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen en Retail. Woordvoerder Leferink kijkt met een tevreden gevoel terug op de discussie in de Commissie Ruimte van woensdag 13 november die we samen met de woordvoerders en VVD Gedeputeerde Monique van Haaf mochten voeren. Het voorstel is in de Statenvergadering van 27 januari unaniem aangenomen. De VVD heeft een aantal punten en vragen onder de aandacht gebracht van het College van Gedeputeerde Staten.


Minder winkels: We zullen hoe moeilijk ook moeten accepteren dat we de komende jaren minder winkels nodig hebben en daardoor zullen veel steden een keuze moeten maken voor meer kernwinkelgebieden. En tegelijkertijd zullen we op de vrijkomende plekken meer menging van functies moeten toestaan om de binnenstad levendig te houden. Want levendigheid, sfeer en beleving zijn de pijlers onder een aantrekkelijk centrum.


Aanjaagteams: De provincie zet samen met het Rijk in op het beschikbaar stellen van kennis en capaciteit bij de gemeenten voor de versnelling van de woningbouw op locatieniveau. Wij verwachten veel van de aanjaagteams die de Provincie heeft opgericht, dit als aanvulling op het landelijke expertteam Wonen. Doel van het team is: gemeenten te helpen bij het versnellen van complexe woningbouwprojecten, visie te ontwikkelen en te ondersteunen in capaciteit voor concrete plannen.


Dynamiek Provincie: De VVD waardeert ook de inzet en het voornemen van de Gedeputeerde Van Haaf dat we als provincie niet al te stroperig tot besluitvorming moeten komen. Dynamische gemeenten met goed onderbouwde plannen moeten verder, ga als Provincie voortvarend te werk en blijf op koers in bestaande processen. Kijk naar wat wel kan en niet naar wat niet kan. Het kan niet zo zijn dat nieuwbouwplannen door lange en vertragende procedures van de provincie op de plank blijven liggen.  


Stadsbeweging: Overijssel was met het versnellingsprogramma ‘De Stadsbeweging’ de eerste provincie, waarbij teams werkten aan innovatieve en zeker ook woonoplossingen voor het aantrekkelijker en vitaler maken van hun binnenstad. Dit heeft geleid en leidt tot diverse toekomstscenario’s met huurders, eigenaren en gemeenten voor compactere en vitale binnensteden. Ook deze ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven bij de diverse Ministeries. Wij doen het als Overijssel dus goed en is een compliment in de richting van onze gedeputeerde Van Haaf.