VVD roept college in een motie op het Rijk te betrekken bij het oplossen van de de onveilige situatie op de Vechtdallijn

Het aantal incidenten, veroorzaakt door zogeheten veiligelanders, in de trein tussen Zwolle en Emmen is in de afgelopen periode dusdanig gestegen dat de vervoersmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Arriva heeft onderzocht welke maatregelen ingezet kunnen worden om effectief op te kunnen treden tegen overlastgevende reizigers om zo de veiligheid te vergroten. De VVD vindt dat er snel een einde moet komen aan deze onveilige situatie op de Vechtdallijn en roept daarom haar college in een motie op in overleg te treden met de exploitant Arriva, mede opdrachtgever Provincie Drenthe en de Rijksoverheid over de mogelijke oplossingen. 


Woordvoerder Verkeer & Vervoer Lex Schukking: “Onze inwoners rijden op deze lijn en hebben, net als het treinpersoneel, heel regelmatig te maken met agressie en geweld. Reizen met het OV moet voor iedereen veilig zijn. Wij vinden dat behalve Arriva en de beide provincies met name het Rijk, als verantwoordelijke voor de ‘veiligelanders’, aan de lat staat de nodige maatregelen te nemen”. Arriva ziet een oplossing in de inzet van extra personeel, het trainen van medewerkers om daar waar nodig gepast geweld in te zetten (in aanloop naar een bevoegdheid) en het kunnen instellen van een reisverbod.