VVD Overijssel roept college op kritisch te kijken naar huidige wolvenbeleid

De laatste maanden verschijnen er steeds meer berichten in de media over het gedrag van zwervende wolven die ‘gehouden dieren’ aanvallen, verwonden en doden. De VVD houdt er ernstig rekening mee dat roedels en zwervende wolven steeds vaker zullen verschijnen in Overijssel. In januari 2019 is in IPO-verband (Inter Provinciaal Overleg) een ‘nieuw provinciaal wolvenplan’ vastgesteld. Wat de VVD betreft is het de hoogste tijd om het plan uit de lade te halen en kritisch te kijken of het plan, gezien de jongste ontwikkelingen, nog wel voldoet. 

Woordvoerder Landbouw & Natuur Wim Tutert: “We willen onrust onder de bewoners in de buitengebieden voorkomen en daarom willen wij graag dat het college in risicogebieden maatregelen neemt om betere bescherming te bieden tegen aanvallen van de wolf. Om een en ander kracht bij te zetten, zullen wij een verzoek doen om dit onderwerp te agenderen tijdens een commissievergadering”. De VVD wil voorkomen dat wolven in onze provincie gerasterde dieren doodt of zozeer verwondt dat er sprake is van dierenleed. Daarom ziet zij graag dat er, net als in Gelderland, wordt gewerkt aan een Gebiedsgericht Preventieplan Wolvenschade. Met name de veiligheid van mens en dier op het platteland zijn voor de VVD belangrijke redenen om het college wakker te schudden.