VVD blij met 'Right to Challenge' hierdoor kunnen inwoners meedenken over hun eigen leefomgeving

Bijdrage Regien Courtz Statenvoorstel Uitdaagrecht 

Voorzitter,

In de vorige periode heb ik namens de VVD het verzoek mogen doen om in onze provincie tot een ‘right to challenge’ regeling te komen. Supermooi dat we vandaag besluiten dat we dit uitdaagrecht gaan implementeren in Overijssel. 

Jullie kennen de VVD als partij die wil dat iedereen meedoet in onze samenleving. Vaak wordt dan gedacht aan bijdragen via werk. Maar die participatie gaat breder. Het gaat essentie om het belang van het zijn van onderdeel van de samenleving. Het meedoen in plaats van aan de zijlijn staan en de kans hebben om je te ontwikkelen. 

Voorzitter dat is waarom wij zo blij zijn met dit Statenvoorstel. Wij hebben niet de illusie dat dit uitdaagrecht het wondermiddel is. Wel dat het een middel is om onze inwoners mee te laten denken over hun eigen leefomgeving en ze ook in de uitvoering een rol te geven. Om betrokkenheid te genereren. 

Het komende jaar wordt een soort ontdekkingsreis. Voor inwoners, voor ons als Statenleden, voor GS, en voor de ambtenaren. We gaan met elkaar uitvinden of de kaders goed zijn, of de organisatie werkt en of er überhaupt uitgedaagd gaat worden. Een challenge an sich. Wij kijken er naar uit!