Liberaal geluid in de herziening van de omgevingsvisie

De Omgevingsvisie schetst de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn in Overijssel. Het geeft aan wat we belangrijk vinden voor onze provincie en voor welke uitdagingen we staan. In maart 2021 staat de herziening van deze omgevingsvisie op de agenda van de Staten. Er ligt, wat de VVD betreft, een goede basis maar er zijn nog een aantal zaken die wel wat liberaler mogen aldus woordvoerder Ruimte & Wonen Dinand Leferink.

Iedereen heeft recht op een passend huis in Overijssel! Dus laten we niet te veel in ‘hokjes’ of ‘doelgroepen’ denken. En spits niet alles toe op de grote steden, maar geef de middelgrote steden en de kleine kernen ook een duidelijke plek. Zorg dat iedereen zich in de volle breedte herkent in de toekomstige visie. 


Met betrekking tot de Landbouw & natuur zien wij graag een heldere duiding en perspectief voor een vitaal platteland. Agrarische ondernemers moeten perspectief hebben. Dat perspectief moet helder vertaald worden in de visie. Innovatie en creativiteit zijn daarin, wat de VVD betreft, sleutelwoorden. 

De energie-exercitie: Als VVD gaan we voor een goede, haalbare en betaalbare energiemix. Waarin we een duidelijke visie hebben voor de korte- en de lange termijn (Kernernergie). Dit zien wij dan ook graag terug in de plannen. Vooruitkijken en innoveren wat ons betreft en recht doen aan inwonersparticipatie! 

Op het onderdeel bereikbaarheid en mobiliteit zijn wij van mening dat we op vele onderdelen actueel en goed bezig zijn. We zullen alert moeten blijven op een snel veranderende samenleving en werkomstandigheden. Dit vraagt om een wendbaar plan waardoor we, als het nodig is, snel kunnen inspelen op de veranderingen!


Als het aan de VVD ligt, gieten we niet meteen alles in beton. We hebben zelf ervaren hoe de wereld in een ‘splitsecond’ kan veranderen. Dat vraagt om een wendbaar en flexibel plan! Betrek onze inwoners bij de plannen. De VVD geeft daarom nog een duidelijke boodschap mee: investeer optimaal in inwonersparticipatie en wees open en transparant, werk dit uit in een goed plan met een duidelijke communicatiestrategie
Zorg dat in het participatietraject alle geledingen van de bevolking betrokken worden. Zorg voor helder taalgebruik, met andere woorden wat is nu echt de bedoeling? Laat te veel ambtelijk jargon en afkortingen achterwege. Want als we als provincie inwoners willen betrekken dan moet de taal die we spreken ook verstaanbaar en leesbaar zijn.