VVD, CU en FvD onder de indruk van ambities en nieuwe investeringsplannen Twente Airport

 De fracties van VVD, CU en FvD hebben recent een werkbezoek gebracht aan Twente Airport. Het vliegveld wordt momenteel ingezet om vliegtuigen te parkeren die vanwege de coronacrisis aan de grond staan. De parkeerfunctie lijkt een vliegwielfunctie te hebben voor de verdere economische ontwikkeling van het gebied. Er is namelijk veel belangstelling vanuit de luchtvaartmaatschappijen om onderhoudswerkzaamheden aan vliegtuigen te laten uitvoeren op Twente Airport. Te denken valt aan zowel het onderhoud van motoren als het vervangen en renoveren van het interieur van vliegtuigen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen zijn investeringen in o.a. de infrastructuur van het vliegveld nodig. 


VVD, CU en FvD zijn onder de indruk van de ambities van Twente Airport en zijn voor activiteit op de luchthaven en ook voor investeringen, mits ingegeven door goed onderbouwde business cases en met advies van extern deskundigen. De investering past bij de ambities van de provincie en zorgt voor een boost voor de werkgelegenheid, de economie en de bedrijvigheid in de regio Twente. Naar verwachting levert het zowel banen op MBO- als op HBO-niveau op. En gezien de onlangs door het CBS gepresenteerde krimpcijfers van de Overijsselse economie, tussen de 8% en 10%, is investeren in de economie nu hard nodig. Niet inbinden op ambities maar juist een tandje erbij als het aan de VVD, CU & FvD ligt.