Opwaardering N35 een stap dichterbij!

Op woensdag 26 augustus spraken Gedeputeerde Bert Boerman en Regiovoorzitters Peter Snijders (Regio Zwolle) en Onno van Veldhuizen (Regio Twente) met minister Van Nieuwenhuizen over de opwaardering van de N35. De minister gaf te kennen bereid te zijn om samen naar een oplossing te kijken en hierover in oktober verder in gesprek te gaan. De jarenlange lobby vanuit de VVD lijkt zijn vruchten af te werpen. 

Tweede Kamerlid Remco Dijkstra heeft eind 2019 bij de minister erop aangedrongen om met de provincie Overijssel in gesprek te gaan over de verdere planning van de N35. Als provincie hebben we enorm belang bij een goede verbinding tussen de Regio’s Zwolle en Twente. Het is de levensader voor Overijssel, cruciaal voor onze economie en werkgelegenheid.


En juist de economie en werkgelegenheid staan in Overijssel, door onder andere het Coronavirus, enorm onder druk. Voor onze ondernemers (MKB, Logistiek), die erg afhankelijk zijn van een goede doorstroming op de N35, is het wel of niet verbreden van de N35 cruciaal. Net als voor de omwonenden. Ook zij moeten vlot en veilig van A naar B kunnen. Woordvoerder N35 Wim Tutert: “Om uit de economische crisis te komen, moeten we juist nu regionaal investeren en (infra) projecten naar voren halen. Dit is goed voor de werkgelegenheid in Overijssel en een boost voor de bouw- en infrasector. Na vandaag lijkt de opwaardering van de N35 naar 2x2 baans een stapje dichterbij en daar zijn we als VVD enorm content mee”.