VVD: ‘nu niet inbinden op ambities, maar juist een tandje erbij’

Op 14 augustus jl. maakte het CBS de kwartaalcijfers bekend waaruit een recordkrimp van de economie van 8,5% bleek. In de Overijsselse regio’s ligt dit nog hoger. Voor de VVD aanleiding om schriftelijke vragen aan het college te stellen. De VVD is benieuwd op welke manier het college de ondernemers in Overijssel gaat faciliteren, zodat zij in banen kunnen blijven voorzien en of er wellicht een wijziging in beleid noodzakelijk is. 

De VVD ziet veel onrust en onzekerheid bij de getroffen ondernemers en zeker bij het MKB en de familiebedrijven. Door de onzekere situatie is het voor veel ondernemers moeilijk om nieuwe perspectieven en doelen te vinden zodat banen behouden kunnen blijven. De VVD vraagt zich af of Gedeputeerde Staten dit herkent en of ze mogelijkheden ziet hier vanuit de provincie iets aan te doen. Ook heeft de VVD GS gevraagd in kaart te brengen welke sectoren de zwaarste klappen hebben gekregen in Overijssel. 
Wellicht geeft dit aanleiding om lopende programma’s of voorgenomen investeringen aan te passen.


Hoewel er economische effecten te verwachten waren, zijn de effecten van Corona op de economie gigantisch. Zaak om nu de juiste investeringen te doen! Fractievoorzitter Regien Courtz & woordvoerder Economie Kees Hofstee: “Hier ligt wat ons betreft een duidelijke rol voor de provincie. Nu niet inbinden op ambities, maar juist een tandje erbij zetten waar dat kan. Laten we ons uit de crisis investeren en de krimp weer omzetten in groei”. Na een periode van ‘overleven’ is nu een periode gekomen van ‘aan de gang helpen’. Laten we als Overijsselaars samen onze schouders eronder zetten!