Is geluid het nieuwe stikstof voor de woningbouw, de VVD stelt vragen

Na stikstof en PFAS dient zich met geluidsoverlast een nieuw probleem voor de woningbouwopgave aan. De VVD is bezorgd en wil onder andere van Gedeputeerde Staten weten welke impact de nieuwe regels hebben op de woningbouw in Overijssel. Als de nieuwe regels daadwerkelijk in 2022 ingaan, krijgen veel gebieden de kwalificatie 'slecht leefklimaat' of zelfs 'zeer slecht leefklimaat'. Daarmee wordt het vrijwel onmogelijk om huizen te bouwen. Een groot aantal betrokken partijen, zoals bouwbedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties hebben inmiddels hun zorgen geuit. Ook zij vrezen dat de nieuwe rekenregels voor geluid ervoor kunnen zorgen dat de bouw van woningen wederom stil komt te liggen. 

Onverteerbaar voor de VVD dat woningbouwprojecten hierdoor nog meer onnodige vertraging oplopen en ondernemers wederom in de knel komen. De strengere geluidsnormen, ook wel de Aanvullingsregeling geluid genoemd, komen nog eens bovenop de stikstof-, PFAS- en coronadossiers die ervoor hebben gezorgd dat het verlenen van bouwvergunningen lager is dan de bouwers hadden gehoopt. De VVD is voorstander van transparante, nuttige wet- en regelgeving. Wat goed werkt, daar blijven we het liefst vanaf. Veel bestaande regels voor bedrijven zijn niet nuttig en zelfs schadelijk voor de economie. Ondernemers dreigen wederom in het nauw te raken, voor de VVD genoeg reden om door middel van schriftelijke vragen de problematiek bij Gedeputeerde Staten onder de aandacht te brengen. De VVD vraagt hierin of GS bereid is een lobby te starten richting Den Haag om een pas op de plaats te maken met het invoeren van deze nieuwe rekenregels. Laat de sector eerst op adem komen na alle ellende rondom stikstof en PFAS luidt het advies van de VVD.