VVD is blij dat de omstreden veevoermaatregel van tafel is!

Zoals het nu lijkt, gaat de omstreden veevoermaatregel, waarbij boeren hun vee minder eiwitrijk veevoer mogen voeren, van tafel. De VVD is content met dit besluit. De mest zou door de maatregel minder stikstof bevatten en dit zou de stikstofuitstoot doen verminderen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor het bouwen van huizen en de aanleg en het onderhoud van onze wegen. Na onderzoek blijkt dat de verminderde stikstofuitstoot minimaal is. 

Ook ontbreekt het draagvlak onder de boeren hiervoor. Zij zijn van mening dat het slecht is voor de gezondheid van hun vee.  De VVD vindt het onethisch om hen met een maatregel op te zadelen waarbij de gezondheid van hun vee in het geding is. Woordvoerder Landbouw Wim Tutert: “We zijn blij dat de omstreden maatregel van tafel is en kijken uit naar een goed alternatief waarbij de vermindering van de stikstofuitstoot substantieel is. Een alternatief waar zowel de boeren als de bouwsector mee uit de voeten kan”.