VVD steunt petitie voor een snellere verbreding 'dodenweg' N50

© Stentor

De verkeersveiligheid en de slechte doorstroming op de N50 zijn al geruime tijd een doorn in het oog van zowel de VVD als van veel inwoners en ondernemers in de Regio Zwolle. Dagelijks is er sprake van oponthoud wat leidt tot inkomstenderving voor ondernemers en economische schade voor de regio. Daarnaast vinden er met regelmaat ernstige, helaas zelfs fatale, ongelukken plaats. Op 9 augustus jongstleden wat het wederom raak, wonder boven wonder vielen er dit keer geen dodelijke slachtoffers te betreuren. 

In de vorige periode heeft de VVD een motie ingediend waarin zij GS opriep de relevantie tot het verbreden van de N50 onder de aandacht te brengen van het Rijk. Dit heeft gehoor gevonden bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Middels de motie Visser c.s. zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om de verbreding zo snel als mogelijk te realiseren. De totale bijdrage van de regio (Overijssel, Flevoland, Kampen, Zwolle, Dronten) is € 5,0 miljoen en dient als cofinanciering voor de bijdrage van het Rijk voor de opwaardering (ook € 5,0 miljoen). In totaal is er dus €10 miljoen beschikbaar. 

 

Het is een langgekoesterde wens van de VVD om deze weg op te waarderen en daarmee de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Woordvoerder Verkeer & Vervoer Lex Schukking: “Wij zijn dan ook content met de petitie voor een veiliger N50, die inmiddels door enkele duizenden inwoners is ondertekend. Ook ik zal, namens de VVD, de petitie ondertekenen en ik hoop dat alle initiatieven, van zowel de politiek als de inwoners en ondernemers, op zo’n kort mogelijk termijn wordt beloond met een veiligere N50”.