VVD Overijssel: ‘eerlijke regeling voor hen die door overheidshandelen in de problemen zijn geraakt’

Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over de gedupeerde bewoners van kanaal Almelo de Haandrik. Voor de VVD staat het als een paal boven water dat waar de schade is veroorzaakt door de provincie, de ontstane schade moet worden vergoed. Hieraan valt wat ons betreft niet te tornen. Een eerlijke regeling voor hen die door overheidshandelen in de problemen zijn geraakt. 

Onder de groep bewoners, waar na onderzoek de schade niet direct is te linken aan de werkzaamheden aan het kanaal, ligt het iets lastiger. Voor deze groep huiseigenaren is er tijdens de Statenvergadering van 1 juli jl. door alle fracties een amendement ingediend die het college de opdracht geeft voor 
1 oktober met een nieuw voorstel te komen. Woordvoerder Verkeer & Vervoer Lex Schukking vindt het beter te wachten tot oktober om Gedeputeerde Staten de tijd te geven om met een goede regeling te komen waarmee de bewoners verder kunnen. 


De VVD ziet om deze reden dus ook geen toegevoegde waarde voor een spoeddebat. Schukking: “We kunnen wel blijven praten maar daarmee ligt er nog geen goede regeling". Een nieuw debat over de schaderegeling voegt wat de VVD betreft niks toe.