VVD is blij met de ingezette koers in het nieuwe Cultuurbeleid 2021-2024

Spreektekst Dinand Leferink: 

"Voorzitter, voor ons ligt het voorstel Cultuurbeleid 2021-2024; Bij het doorlezen van het voorstel moest ik met de Corona crisis in het achterhoofd denken aan de uitspraak ‘Blijf niet stilstaan bij het verleden, droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment’. In dat licht bezien is de VVD content met de vele Corona maatregelen van GS zoals deze zo dadelijk bij de behandeling van de P-nota aan de orde komen. In crisistijd is juist duidelijkheid bij de Overijsselse culturele partners van groot belang.  


Onlangs stelde de VVD schriftelijke vragen aan GS m.b.t. het voorgestelde beleid. (Zie bijlage) Uit de antwoorden is ons gebleken dat o.a. het muziekonderwijs en de digitale laaggeletterdheid veel aandacht zal krijgen in het nieuwe Provinciale beleid, wij zijn daar content mee. In crisistijd zijn Cultuur en Economie meer dan eens met elkaar verbonden en worden cijfers nog belangrijker.  Bezuinigingen worden door de sector vaak als vijand gezien. Maar het dwingt deze sector juist ook in moeilijke tijden tot creativiteit om te overleven en nog belangrijker om ondernemerschap te tonen.  


Het immateriële erfgoed staat hoog in het vaandel van onze inwoners. Samen met onze inwoners positioneren wij de eigenheid en de schoonheid van onze provincie en etaleren wij onze culturele kwaliteiten die de kracht van Overijssel uitstralen. Ben ook blij dat deze Cultuur-gedeputeerde met respect voor de streektaal en met roots op het platteland die de Nedersaksische taal en & cultuur omarmd, ik kom daar zo dadelijk op terug. Daarnaast is het goed te constateren dat de opdracht van de breed gedragen VVD-motie Volkscultuur een mooie plek heeft gekregen in het nieuwe beleid en wij zien de uitvoer met belangstelling tegemoet. (Zie bijlage)


Nu een toelichting op mijn ingediende motie: “Nedersaksisch in de Statenzaal’ - Onze Nedersaksische Streektaal en Cultuur verbindt,  is verankerd in onze mooie provincie en creëert onze gezamenlijke trots. Het Nedersaksische taalgebied is een prachtig gebied in het noorden en oosten van Nederland. Hier wonen, werken en leven we met elkaar vanwege de rust, de ruimte en het gevoel van Noaberschap.  De Nedersaksische streektaal en cultuur is uniek en waardevol en heeft door de jaren heen bijgedragen aan de vorming van onze regio.  Een regio die het verdient om een sterkere profilering te krijgen binnen ons Europese continent tussen de Randstad en onze Oosterburen. Daar kan onze gemeenschappelijke Nedersaksische taal en cultuur als verbindende factor aan bijdragen binnen Kunst, Cultuur, Onderwijs, Maatschappij en Samenleving, Zorg en Economie. Want A’j plat könt proat’n, mö’j ’t nit loat’n! 

Het dictum van de motie luidt als volgt: 

PS Besluiten:  

De uitnodiging voor de Provinciale Statenvergadering in maart 2021 tweetalig te verspreiden; in het Nederlands en in het Nedersaksisch; Dat de besluiten van de Statenvoorstellen van de vergadering in maart 2021 tweetalig beschikbaar zijn, zowel in het Nederlands als in het Nedersaksisch; In te gaan op het aanbod van de IJsselacademie en het Twentehoes om de vertaling van een aantal stukken voor hun rekening te nemen.

Dat de woordvoerders welke het dialect beheersen hun bijdrage tijdens de Provinciale Statenvergadering, indien gewenst, kunnen uitspreken in het Nedersaksisch en dat zij hun tekst dan vooraf aanleveren in het Nederlands, zodat dit kan worden toegevoegd aan de vergaderstukken en het voor iedereen te volgen is; Dat de griffie de uitvoering van deze motie zal oppakken; Dat de uitvoering geen belemmeringen mag opwerpen voor de besluitvorming. De motie is mede ingediend door vrijwel alle fracties zoals u waar kunt nemen, waarvoor dank, met uitzondering van de SP, Partij voor de Toekomst, Groen Links en coalitiegenoot CDA.

De aftrap voor dit cultuurbeleid was in november tijdens het cultuurcongres op Vliegveld Twente met in de cockpit gedeputeerde de Witte. Wat de VVD betreft kan hij aan zijn Cultuurreis beginnen. Wij wensen hem daarbij een behouden vlucht met eindbestemming 2024. 

Tot zover voorzitter, dank u wel"