Nedersaksisch in de Statenzaal

‘A'j plat kunt proaten mo'j 't neet loaten’


De prachtige landschappen, de eeuwenoude dorpen en steden en de rijke geschiedenis maken Overijssel die prachtige provincie om te wonen. We zijn als VVD trots op onze provincie waar je zelf bepaalt wat je gelooft, wie je bent, van wie je houdt en of je dialect spreekt of ABN. Overijsselaars geven samen kleur aan Overijssel! Het Nedersaksisch maakt onderdeel uit van het Europees Cultureel Erfgoed. Op 10 oktober 2018 is door een vijftal provincies, waaronder Overijssel, het convenant Nedersaksisch ondertekend.

Woordvoerder Cultuur Dinand Leferink: “Ik ben van mening dat de Nedersaksische taal binnen de pijlers van immaterieel erfgoed, zoals 
Noaberschap, Saamhorigheid, Verbondenheid en Tradities, thuishoort. Daarom dienen wij op woensdag 1 juli een motie in die oproept tijdens de dialectmaand in maart 2021 de debatten en beraadslagingen tijdens de PS-vergadering in het Nedersaksisch te voeren”. De streektaal is een belangrijk deel van de trots en identiteit van de inwoners van Overijssel en verbindt de mensen binnen onze eigen streek of stad en dat is voor de VVD een belangrijk gegeven!  “Want a'j plat kunt proaten mo'j 't neet loaten”, aldus Leferink.