Alle seinen op groen in Duitsland voor snelle grensoverschrijdende verbinding Münster – Zwolle, VVD peilt enthousiasme College

De VVD-fractie pleit al geruime tijd voor een betere- en snellere spoorverbinding tussen Overijssel, de randstad en internationaal, naar Duitsland. Een snellere verbinding tussen Zwolle en Enschede-Münster staat, zoals vaker uitgesproken, hoog op het verlanglijstje van de VVD. Zowel voor deze verbinding als voor de ultrasnelle Amsterdam- Berlijn verbinding, waar de VVD onlangs voor pleitte, kan het station Hengelo, in de functie van station Twente Centraal, een belangrijke rol gaan spelen.

De VVD is bijzonder verheugd dat er nu ook vanuit Duitse zijde de overtuiging wordt uitgesproken dat er een intercity moet komen tussen Zwolle en Münster. Het zorgt ervoor dat universiteiten en hogescholen aan beide zijden van de grens beter verbonden zijn, het vergemakkelijkt de mobiliteit en bevordert de regionale economie. Allemaal aspecten die voor de VVD van groot belang zijn.


De VVD is onder andere benieuwd of het College op de hoogte is van de wens van Duitse zijde om tot de intercity verbinding Zwolle-Münster te komen. Ook wil zij weten of het College bereid is actief deel te nemen aan het maken van plannen rondom deze verbinding en welke rol zij hierin voor zichzelf ziet. Schukking: “Om deze verbinding te kunnen realiseren zijn er een aantal infrastructurele aanpassingen noodzakelijk, zoals verdubbeling van het spoor Zwolle- Wierden, elektrificatie en mogelijke spoorverdubbeling van het traject Enschede – Münster. Laten we als politiek de handen ineenslaan en samen met alle betrokken partijen deze lijn realiseren!”