VVD en PvdA dringen aan op onderzoek naar mogelijke verhuizing Veevoederfabriek ABZ uit de kern van Markelo

Veevoederfabriek ABZ in het centrum van Markelo zou moeten verplaatsen. Dat vinden Statenleden Annemieke Wissink (PvdA) en Dinand Leferink (VVD). De fabriek belemmert de ontwikkeling van het centrum en heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in Markelo. Om te verkennen of er mogelijkheden zijn voor een verhuizing stellen de Statenleden er vragen over aan de Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel, in de hoop alle betrokken partijen aan tafel te krijgen.


Een directe aanleiding voor de vragen is er niet. "Behalve dat dit al heel lang speelt in Markelo. Ik heb zelf in de gemeenteraad van Hof van Twente gezeten en toen was dit ook al een issue. En onlangs kwam dit dossier weer op tafel tijdens een overleg met de lokale PvdA-fractie", zegt Annemieke Wissink. "Het zou mooi zijn als er eindelijk een einde komt aan deze situatie."

Wissink vindt in Dinand Leferink een bondgenoot, die de situatie in Markelo goed kent. "Je moet de vragen zien als een peiling: waar staan we op dit moment? Ja, de fabriek staat al jaren in Markelo, en de directie doet z'n best om overlast te beperken. Maar als je door wil met de kern Markelo, dan hoort die fabriek niet thuis in de dorpskern", zegt Leferink. 
De Statenleden willen van GS weten of er gesprekken zijn, of zijn geweest met de gemeente Hof van Twente en ABZ om een eventuele verhuizing te bespreken. Daarnaast willen Wissink en Leferink weten of de fabriek een risico vormt voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners, bijvoorbeeld door de uitstoot van fijnstof.


Ook willen ze weten of de verminderde verkeersveiligheid in het centrum van Markelo, door af- en aanrijdende vrachtwagens, reden voor GS is om na te denken over een bedrijfsverplaatsing. Tot slot willen de Statenleden weten of deze problematiek ook in andere kernen speelt en hoe dit daar wordt opgelost.

 

Mocht de fabriek ooit verhuizen, dan hebben Leferink en Wissink ook al een goede bestemming voor de plek die is vrijgekomen. "De locatie van de fabriek leent zich uitermate goed voor woningbouw, waar binnen de kern van Markelo behoefte aan is. Woningbouw op die plek voorkomt woningbouw op de essen."

ABZ-directeur Marcel Roordink zegt verrast te zijn over de timing. "Maar als de gemeente of provincie of de gemeenschap wil dat we verhuizen, dan willen we daar best over meedenken. Onder twee voorwaarden: een goede alternatieve locatie én een schadeloosstelling. Dat gaat niet over kleine bedragen, een nieuwe fabriek bouwen gaat tientallen miljoenen kosten."