De VVD en CDA willen duidelijkheid over voor- en nadelen biomassa en dienen gezamenlijk motie in

Biomassa, zoals snoeihout, speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Er wordt veel maatschappelijk debat gevoerd over biomassacentrales. De meningen lopen sterk uiteen. VVD en CDA vragen in de motie het gesprek aan te gaan en duidelijkheid te geven over de effecten van biomassa op de economie en de leefomgeving.

 

Woordvoerder Milieu & Energie Yvonne Koolhaas: “We zijn benieuwd of er sprake is van netto stikstofuitstoot door de centrales en mocht dit zo zijn wat dit betekent voor de ontwikkelruimte voor bijvoorbeeld woningbouw, landbouw en infra? Ook willen wij duidelijkheid over de herkomst van het hout en hoe het staat met de luchtkwaliteit voor de omwonenden van de biomassacentrale”. Het zeer recent gepubliceerde rapport ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa’ door Het Planbureau voor de Leefomgeving kan hierin betrokken worden.