We gaan de RES uitvoeren maar zien in de toekomst andere oplossingen die meer energie opwekken en minder impact hebben op het landschap

Onderstaand de spreektekst van woordvoerder Milieu & Energie Kees Hofstee tijdens de commissievergadering aangaande het concept RES bod van de twee Energieregio's West Overijssel & Twente.  


"We gaan bijna aan de slag. We gaan aan het werk en we gaan de RES uitvoeren. Zo goed mogelijk, met respect voor het landschap, de economie en het toerisme. De beide RES regio’s hebben daarvoor veel huiswerk verricht.

De benadering van de RES is wat ons betreft tot nu toe wel erg kwantitatief. Het ging vooral over technieken en berekeningen, getallen en oppervlaktes. In de volgende fase naar de RES 1.0 gaan we concreet met de opgave aan de slag en gaan we zien wat de impact hiervan is. We willen daarbij graag insteken op het realiseren van aantrekkelijke plannen en een aantrekkelijk Overijssel.

We zouden graag zien dat de RES als instrument wordt ingezet om zoveel mogelijk win-win situaties te realiseren. We willen daarbij vooral focussen op de plekken waar meerwaardes kunnen ontstaan. We moeten voordelen en kansen zoeken en benutten die er voor onze inwoners en bedrijven zijn of kunnen ontstaan. Dit gaat over de toekomst van het landschap, de mensen die er wonen en over de toekomst. Dat zijn de verschillende dimensies van ruimtelijke kwaliteit waarover we met elkaar in gesprek willen. Hier liggen de kansen die verkend moeten worden in de volgende fase, tijdens het participatieproces. Dan wordt het concreet.

Uitvoering van de RES doen we omdat we de klimaatdoelen willen halen en de CO2 omlaag moet. De VVD ondersteunt dit, maar ziet in de toekomst ook andere oplossingen. De energiebronnen van de toekomst moeten nog worden ontdekt en thorium blijft voor de VVD een interessante optie.  

Bij de realisatie van de concept RES is circulariteit eveneens een belangrijk item. Hoe kunnen we de zonnepanelen en windmolens over 15 jaar ontmantelen en hergebruiken? Circulariteit is belangrijk, want er gaan vast en zeker nieuwe en betere technologieën ontstaan en we willen weten dat alles dan weer netjes ontmanteld en hergebruikt kan worden.

Overijssel moet natuurlijk ook aantrekkelijk blijven in de overgangsfase die 15 jaar duurt, een lange periode. Dat is niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor de bedrijven en onze vele gasten waaraan veel mensen hun boterham verdienen belangrijk. 


We willen het College dus vragen om in te zetten op creatieve en aantrekkelijke oplossingen die de economie helpen te versterken, die het landschap verrijken en die meerwaardes opleveren voor inwoners en bedrijven. Zeker tijdens het herstel van de Coronacrisis is dat belangrijk. De zoektocht naar passende inspirerende ruimtelijke oplossingen en de bijbehorende ontwerpopgave die voordelen moet opleveren voor alle (!) partijen begint nu. Het is een zoektocht naar meerwaardes en kwaliteit en geen wiskundige aanpak. We moeten in gesprek blijven en gaan tekenen. De ondernemers moeten de ruimte krijgen wat de VVD betreft, belemmerende regelgeving daarom over boord en zoeken naar kansen vanuit ondernemerschap.

Uiteraard blijft de VVD zich inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën die meer energie opwekken en minder impact op ons landschap hebben. We zien daarvoor interessante en kansrijke oplossingen ontstaan, bijvoorbeeld door de realisatie van een thoriumcentrale, maar daar kunnen we het nu niet over hebben. Het gaat vandaag alleen over zon en wind".