VVD spoort Vitens aan tot actie aangaande sanering loden leidingen

De VVD-fractie in Overijssel vindt de veiligheid van drinkwater van groot openbaar belang. Uit het onlangs verschenen rapport ‘Loodinname via kraanwater’ blijkt dat een beperkt deel van de bevolking gezondheidsrisico’s loopt door hoge blootstelling aan lood via het kraanwater. Door middel van het stellen van schriftelijke vragen, heeft de VVD haar zorg geuit aan het College van GS.


Woordvoerder drinkwater Dinand Leferink: “Geheel loden drinkwaterleidingen zijn sinds 1960 niet meer toegestaan, maar in de praktijk kunnen in oudere woningen nog steeds delen van loden leidingen voorkomen, ook na sanering, dat baart ons zorgen en we waren benieuwd of het College deze zorg deelt”. Naar aanleiding van de vragen van de VVD heeft GS navraag gedaan bij Waterleiding Maatschappij Vitens.


Vitens geeft aan de afgelopen tientallen jaren veel loden leidingen te hebben verwijderd, zowel bij particuliere eigenaren als bij woningcorporaties. Om verschillende redenen zijn er nog enkele reststukjes loden aansluitleidingen overgebleven. Vitens gaat deze reststukjes alsnog saneren. Dat geldt ook voor de aansluitleidingen waar in de jaren ’80 en ’90 gekozen is voor het ‘petten’ van leidingen. Dat houdt in dat er een plastic binnenlaag is aangebracht in de leidingen om afgifte van lood te voorkomen.


Bij de saneringswerkzaamheden wordt prioriteit geven aan de zogenaamde kindgebonden locaties (scholen en kinderdagverblijven). Uit gegevens waarover Vitens beschikt, blijkt dat bij één of meerdere kindgebonden locaties in Overijssel de aansluitleiding mogelijk voor een deel van lood is. Om zeker te weten of dit wel of niet het geval is, voert Vitens op kort termijn een schouw op locatie uit. Leferink: “de veiligheid van drinkwater is van levensbelang! Fijn dat dit adequaat is opgepakt door zowel het College als door Vitens. We houden uiteraard de vinger aan de pols, onder het motto: vertrouwen is goed, controle is beter’!