VVD Overijssel verrast over ‘cowboygedrag’ Noord-Brabant

Stikstof is een heet hangijzer sinds de Raad van State in mei bepaalde dat het systeem waarmee de overheid de uitstoot reguleerde in strijd is met natuurwetgeving. Sindsdien ligt de vergunningverlening voor projecten die leiden tot stikstofuitstoot vrijwel stil. De provincie Noord-Brabant heeft een zeer ‘creatieve’ wijze bedacht om stikstofruimte te creëren. De provincie heeft de stikstofruimte van veehouderijen opgekocht binnen en buiten Noord-Brabant, om de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk te compenseren. 


Landelijk zijn over deze handelswijze Kamervragen gesteld aan Landbouw Minister Carola Schouten. De vraag is op basis van welke regelgeving de provincie Noord-Brabant dit kon doen, aangezien zij de mogelijkheid van extern salderen tussen sectoren nog niet heeft opengezet. Anneriek Schönbaum, woordvoerder Landbouw & Natuur voor de VVD is verrast over deze aanpak. “Wij hebben begrepen dat meer provincies zich verwonderen over het opkopen van boerenbedrijven buiten eigen provinciegrenzen om stikstofruimte te creëren voor projecten. Wij delen deze verwondering en hebben vragen gesteld aan de Gedeputeerde tijdens de (online) bijpraatsessie over stikstof op 8 april jongstleden. We wilden onder andere weten of dit kan en mag, wat dit betekent voor Overijssel en hoe de Gedeputeerde hierin staat en wanneer er meer duidelijkheid komt over landelijke en provinciale regels en randvoorwaarden rond opkoop van stikstofruimte”. De gedeputeerde liet weten dat het opkopen van stikstofruimte van agrarische bedrijven om andere projecten mee te realiseren, het extern salderen, op dit moment niet mogelijk is in Overijssel. De provincie is wel in overleg hierover met andere provincies. 

 


Volgens Minister Schouten heeft de provincie op eigen houtje gehandeld. Brabant kan ook niks met de aangekochte boerderijen, omdat hiervoor nog geen beleid bestaat, zo zei Schouten op Radio 1. "Hierover zijn we 
juist in overleg met de provincies om hierover spelregels af te spreken. Ik vind niet dat je zomaar in andere provincies bedrijven kunt opkopen. Je moet eerst hele goede afspraken maken om te voorkomen dat lukraak bedrijven worden opgekocht zonder dat wordt bekeken wat voor impact dat heeft op de omgeving.”