VVD heeft opnieuw Gedeputeerde verzocht alternatief voor kruising N348 met N35 bij Raalte door te rekenen.

De Overijsselse VVD ijvert al vele jaren voor het aanpakken van kruispunt Raalte. In de huidige plannen wordt uitgegaan van variant 4. Daarbij gaat de N348 onder het spoor door, de N35 wordt 1 meter verhoogd en gaat over de verdiepte N348 heen. Onlangs is er, tijdens de gemeenteraadsvergadering in Raalte, door de plaatselijke VVD een breed gesteunde motie ingediend waarin de wethouder opgeroepen werd ook de kosten van variant 1 door te laten rekenen. Bij variant 1 gaat de N348 wel onder het spoor door maar vervolgens over de N35 heen. De N35 komt hierbij dan verdiept te liggen. Deze variant heeft met name voor de inwoners van Raalte Noord voordelen als het gaat om woongenot.

Tijdens de (online) bijpraatsessie Verkeer & Vervoer van woensdag 8 april jongstleden heeft woordvoerder Verkeer & Vervoer Lex Schukking de Gedeputeerde gevraagd ook deze variant te laten doorrekenen. Als de kosten van beide varianten bekend zijn, kunnen we een weloverwogen besluit nemen, was de gedachte achter de vragen. De Gedeputeerde heeft, naar aanleiding van de motie in Raalte, contact gezocht met Rijkswaterstaat. Uit deze gesprekken is gebleken dat zowel de onderzoekskosten als de kosten voor de uitvoering significant duurder uitvallen dan variant 4.  Ook gaat de kostenraming van variant 1 voor een maandenlange vertraging zorgen. 

Schukking: ‘We hebben ons best gedaan maar naar aanleiding van de beantwoording door de gedeputeerde moeten we, tot onze spijt constateren, dat variant 4 qua tijdsplanning en kosten de beste is’. De gedeputeerde heeft toegezegd er alles aan te doen om de ‘fietslus’ van Heino naar Raalte te realiseren. De VVD vindt dat deze lus geen onderwerp van discussie is. Welke variant er ook wordt gekozen, de ‘fietslus’ moèt er komen! Zonder de ‘fietslus’ moeten de scholieren kilometers omfietsen. De ervaring leert dat er dan gezocht wordt naar onveilige sluiproutes met alle gevaren van dien. Onacceptabel aldus Schukking.