Het Coronavirus raakt ons allemaal!

Het Coronavirus raakt ons allemaal! We hebben elkaar hard nodig om hier doorheen te komen. Het is een uitzonderlijke situatie die om solidariteit vraagt. Solidariteit met het MKB, onze retailers, de horeca, de recreatiesector, kortom allen die hard worden geraakt door de acute uitval van de vraag. Inmiddels heeft het kabinet een fors pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers en werknemers gepresenteerd. Het pakket is bedoeld om mensen en bedrijven te helpen het hoofd boven water te houden. Gelukkig hebben veel ondernemers hun weg al gevonden naar de tijdelijke overbruggingsmaatregeling van het Rijk. 

Alle partijen die vertegenwoordigd zijn in Provinciale Staten van Overijssel hebben met succes het kabinet opgeroepen aandacht te hebben voor alle ondernemers die niet in aanmerking kwamen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), waarbij eenmalig 4.000 euro wordt verstrekt zodat zij hun vaste lasten kunnen betalen. Recent is deze eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers aanzienlijk uitbreid met extra geld voor meer sectoren die door de corona-crisis zijn getroffen. Dat is ontzettend goed nieuws! Maar ook nu zullen er ondernemers tussen ‘de wal en het schip’ vallen. In deze moeilijke tijd is het van levensbelang dat ondernemers het gevoel hebben dat ze gehoord worden en op eenvoudige wijze hulp kunnen vinden.
 

Mocht je als ondernemer in Overijssel het gevoel hebben dat je tot deze laatste groep behoort, aarzel dan niet om de Statenfractie hierover te informeren. Wellicht kunnen wij ons netwerk inzetten en iets voor jou betekenen. De situatie waarin we ons nu bevinden, vraagt om saamhorigheid, inventiviteit en solidariteit. Als inwoners van Overijssel kun je ook je steentje bijdragen om het leed van de ondernemers te verzachten door lokaal je producten te kopen. Haal nu alvast een cadeaubon voor iemand die in september jarig is en laat je fitnessabonnement gewoon doorlopen, verras jezelf met een bos bloemen. En zo zijn er nog tal van dingen te bedenken om onze ondernemers in Overijssel te ondersteunen! 


De VVD-fractie leeft mee met alle getroffenen en realiseert zich dat dit zware tijden zijn. Tegen hen willen wij zeggen: “hou vol”! Of zoals premier Mark Rutte al zei: "Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar”.