It’s a small world after all

De afgelopen maanden is weer eens gebleken hoe klein onze wereld is. Hoe klein wij deze wereld misschien ook wel gemaakt hebben met elkaar. Dat is vaak positief. We genieten van vakanties op andere continenten, we doen er zaken en wie van ons heeft er zuiver Europese, laat staan Nederlandse, producten in huis? Het heeft ons dus heel veel moois gebracht – en nog steeds.


Maar sinds een aantal maanden ervaren we ook een keerzijde. In een ongekend tempo heeft het Corona virus zich verspreid over de wereld. Heeft het ons land, onze provincie, je eigen stad of dorp bereikt. Elke gemeente in Overijssel heeft zijn Corona-patiënten. Het is plotsklaps dichtbij en raakt ons allemaal. In gevoelens van onzekerheid, angst misschien wel, voor wat betreft jouw gezondheid of die van mensen om je heen, of ten aanzien van je onderneming en inkomsten.  Ik hoop dat jullie nog steeds gezond of alweer aan de beterende hand zijn en wens iedereen die getroffen is beterschap en sterkte toe. 


In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de verantwoordelijkheid die we moeten nemen in de politiek en de keuzes die gemaakt moeten worden. Ik neem mijn petje af voor onze premier, Mark Rutte, en de mensen die nauw betrokken zijn bij hem en de keuzes die gemaakt worden. De manier waarop het kabinet opereert heeft mijn waardering en respect. Met 50% van de kennis, 100% van de besluiten nemen, zoals Rutte zelf aangaf. Ga er maar aanstaan. 


Het respect en waardering geldt voor veel politieke partijen en politici. Voor de manier waarop er eens geen politiek wordt bedreven, maar er in deze crisistijd samen wordt opgetrokken met maar 1 doel: de crisis zo snel mogelijk, met zo min mogelijk schade bezweren. Gelukkig staat het gros van de politici er zo in. Het varieert bij mij van plaatsvervangende schaamte tot grootst mogelijke afkeer hoe een aantal anderen het debat voeren. 


Ook in Overijssel hebben we als politieke partijen met elkaar afgesproken samen op te trekken, schouder aan schouder te staan. Elke woensdag hebben we een conference call met het presidium (fractievoorzitters en Commissaris van de Koning) waarin we de laatste stand van zaken m.b.t. Corona bespreken en ook bespreken welke onderwerpen wel besluitvorming vragen van ons. Wat ondanks alles gaat politiek voor een deel gewoon door. Zo zijn de eerste vergaderdagen alweer gevuld. Waar we bijvoorbeeld (digitaal) spreken over Agro en Food, de status van de Regionale Energie Strategieën en ook over de maatschappelijke gevolgen van Corona. Goed dat het Kabinet met een zeer uitgebreid steunmaatregelenpakket komt voor ondernemers, verenigingen en stichtingen. De provincie Overijssel zet zich in deze maximaal te faciliteren en heeft daarnaast ‘eigen’ maatregelen getroffen, zoals het naar voren halen van opdrachten en het niet terugvorderen van subsidiebedragen voor gecancelde evenementen. 


Ook met onze fractie hebben we wekelijks een video-call staan. En, hoewel ik ernaar uitzie elkaar weer echt te zien, werkt het boven verwachting en is het fijn elkaar zo in elk geval op afstand te zien en spreken. Onderwerp van gesprek zijn dan ook vaak onze ondernemers in Overijssel die hard worden getroffen door deze crisis. Kees Hofstee heeft tijdens de behandeling van het MKB Investeringsvoorstel gepleit om bij de uitwerking van het voorstel oog te hebben voor de getroffen ondernemers. Ook heeft Gedeputeerde Monique van Haaf de uitgifte van de Stadscheques voor Gemeenten in tijd naar voren gehaald. Het arrangement is erop gericht om met name lokale ondernemers en inwoners te stimuleren om gebruik te maken van ‘de kracht van lokaal’. Meer informatie over de uitgifte van deze crisisarrangementen tref je aan in deze nieuwsbrief. 

 

Als fractie doen we mee aan de #Ondernemerschallenge (onderaan deze nieuwsbrief meer hierover). We zijn ons ervan bewust dat het een druppel op de gloeiende plaat is maar het is voor ons een manier om te laten weten dat we aan onze ondernemers in Overijssel denken. In juni vindt de behandeling van de Perspectiefnota plaats. Ook hierin zullen we met een voorstel komen die tegemoet komt aan onze ondernemers. Op kort termijn hopen wij samen met lokale VVD’ers te inventariseren waar de behoefte ligt. 

Desalniettemin hoop ik dat deze crisis ons – ondanks alles – ook dingen gaat brengen. Niet alleen in technisch innovatieve zin, zoals het werken, vergaderen en onderwijs op afstand, maar ook in een soort van hernieuwd besef van wat belangrijk is en waar we ons met elkaar hard voor willen maken. Als kersverse moeder weet ik 1 ding zeker: gezondheid en veiligheid staan daarin voorop! 


Iedereen die zijn steentje extra bijdraagt op dit moment wil ik bedanken. Het respect en de waardering gelden zeker voor de mensen in de zorg die veel voor hun kiezen krijgen, de mensen in het onderwijs en kinderopvang die een plek bieden aan kinderen zodat doorgewerkt kan worden in cruciale sectoren en iedereen die het land draaiende houdt. Bedankt! 

 

Volg de richtlijnen, let op elkaar en blijf gezond! 

Hartelijke groet, Regien Courtz