Reactie VVD op investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche

Spreektekst Kees Hofstee


“In ons Coalitieakkoord is veel gezegd over de energietransitie. De investeringsimpuls die nu voor ons ligt vloeit daar logisch uit voort en wordt gesteund door de VVD. Het samenwerken aan innovaties en het zoeken naar nieuwe(!) ruimtelijke en functionele waarden voor de provincie Overijssel is bij deze transitie erg belangrijk. We geven daarom bij de behandeling van de investeringsimpuls een paar accenten mee voor de aanpak van de ontwerpopgave die uit de investeringsimpuls voortvloeit.

 

De discussie gaat bij de energietransitie dan ook niet primair over energie en het opwekken of besparen hiervan. Het moet gaan over een aantrekkelijk toekomstbeeld van onze provincie. Een positief en aantrekkelijk toekomstbeeld waaraan inwoners en bedrijven samen willen werken. Vanuit dit beeld kan worden gesproken over meerwaarde en investeringen die nodig zijn om de kwaliteit van onze woon- werk- en leefomgeving verbeteren. Het werken vanuit een aantrekkelijk toekomstbeeld maakt de transitie leuker voor iedereen! 

 

Het verbinden van het programma NEO aan de RES lijkt daarbij een prachtkans om deze impuls aan de transitie te geven. In de commissie noemde ik daarbij al een voorbeeld van de aanpak van een woonwijk, of de wijze waarop in Saerbeck een energielandschap is opgezet. De VVD vraagt het College om het investeringsbudget zoveel mogelijk in te zetten op de plekken waar de kwaliteit van ons landschap of de dagelijkse woon-, werk en leefomgeving verbeterd wordt voor en waarbij gelijktijdig de energietransitie wordt gerealiseerd. We zoeken een lonkend perspectief waaraan we met elkaar gaan werken. We blijven graag meedoen en wensen het College veel succes bij de uitwerking van deze grootse opgave”.