VVD content met concept bod vanuit beide Overijsselse RES Regio’s

Afgelopen maanden is er door onder anderen de Overijsselse Gemeenten keihard gewerkt aan de Regionale Energie Transitie (RES) en het resultaat mag er zijn! Zowel de Regio Twente (1,5 Thw) als de Regio West Overijssel (1,6 Thw) heeft een concept bod uitgebracht dat een substantiële bijdrage levert aan de doelstelling van het Klimaatakkoord. Bij de verdere uitwerking van de plannen zet de VVD in op een gezamenlijk benadering. Lokale initiatieven en ondernemerschap hebben daarin een belangrijke rol. 

 

We blijven in Overijssel mét elkaar werken aan de uitdaging van een duurzame toekomst en energietransitie. We willen daarbij vooral inzetten op de bruikbaarheid, de kwaliteit en (be)leefbaarheid van ons landschap. In aanloop naar de definitieve RES (d.d. 1 juli 2021) blijft de VVD in de Staten letten op deze integrale benadering. Daarbij spelen maatschappelijke acceptatie, ruimtelijke kwaliteit en kostenefficiëntie een belangrijke rol. Ook moet het energienetwerk op orde worden gebracht. Dat netwerk is nodig om de energie te transporteren zodat de transitie ook daadwerkelijk plaats kan vinden.

 

De VVD blijft de vinger aan de pols houden als het gaat om participatie, het meenemen en betrekken van onze inwoners, samen met de gemeenten. Wij willen dat er recht wordt gedaan aan deze participatie. Dat is niet alleen een proces in naam. Het gaat nu over de daad, we gaan het doen! Het feit dat de datum voor de definitieve RES is verschoven vanwege de Coronacrisis is dan ook verstandig. Op die manier is er ruim meer tijd voor het maatschappelijke gesprek over de invulling van deze omvangrijke transitie. Het is goed om in beide concept-RES-en te lezen dat de tijd, tot de definitieve vaststelling, benut gaat worden om het goede gesprek met elkaar te voeren. Zo kan iedereen meedoen en zetten we een forse stap in het participatieproces.


Wij denken actief mee met onze inwoners en blijven in gesprek! Met elkaar werken we aan de toekomst van Overijssel. Het is voor ons een uitdaging om samen de energietransitie vorm te geven in een duurzaam en toekomstbestendig Overijssel. We willen daarbij stevig inzetten op de kwaliteit van ons landschap en de dagelijkse woon-, werk- en leefomgeving en zijn sterk tegen ‘verrommeling’. Overijssel is een provincie met één van de mooiste landschappen van Nederland. Dit willen we graag behouden! De VVD ziet daarom dan ook bij voorkeur de zonnepanelen op bebouwd gebied en wil de grootschalige energieopwekking clusteren.