Maidenspeech Anneriek Schönbaum, Statenvoorstel Agro & Food

“De VVD onderschrijft de doelstellingen van het Statenvoorstel Agro & Food van Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher voor Landbouw en Natuur en zal dit voorstel dan ook steunen. Wél wil de VVD speciale aandacht vragen voor de woorden “verdienmodel” en “realiseren”. De agrarische ondernemers zijn vanzelfsprekend blij met de keuzevrijheid die gesteld wordt inzake hun bijdrage aan het verminderen van de ecologische footprint. Maar ondervinden tegelijkertijd erg veel druk om te vernieuwen en te investeren terwijl hun eindproduct geen eurocent meer waard wordt. Op veel bedrijven is extra oppervlakte nodig om de kringloop realiseerbaar te maken, maar door onder andere de Energietransitie is er grote druk op die oppervlakte en is uitbreiden voor veel van de bedrijven niet haalbaar en niet betaalbaar.

Natuur- en kringloopbedrijfsvoering zijn nu volop in ontwikkeling, maar deze vormen van landbouw moeten niet opgezet worden tegen meer traditiegetrouwe manieren van boeren. Maar, er moet ook ruimte blijven voor bulk en de meer traditionele vormen van boeren, maar vanzelfsprekend emissie-armer! Als je dagelijks binnen een dergelijk spanningsveld opereert is het belangrijk om realistische en concrete voorstellen en oplossingen aangereikt te krijgen vanuit het samenwerkingsverband van keten- en regionale partijen waarmee de provincie samenwerkt. Dus bijvoorbeeld de keuze uit 5 ijzersterke verdienmodellen, of de keuze uit emissie reducerende innovaties. 

De VVD vraagt de gedeputeerde om ook ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven, test- en ontwikkelruimte. Innovaties komen niet alleen van de universiteit, maar ook vanuit de praktijk en juist die innovaties moeten niet in de kiem gesmoord worden. Hiertoe vraagt de VVD-commitment van de gedeputeerde. De VVD vindt dat juist de agrarische sector het verdient om toekomstgericht bezig te zijn en de transitie te maken naar een duurzame toekomst”.