VVD verzoekt het college ook verdiepte variant N35 door te laten rekenen

De Overijsselse VVD ijvert al vele jaren voor het aanpakken van knooppunt Raalte. In de huidige plannen wordt uitgegaan van variant 4. Daarbij gaat de N348 onder het spoor door, de N35 wordt 1 meter verhoogd en gaat over de verdiepte N348 heen. Onlangs is er, tijdens de gemeenteraadsvergadering in Raalte, door de plaatselijke VVD een raadsbreed gesteunde motie ingediend waarin de wethouder opgeroepen werd om ook de kosten van variant 1 door te laten rekenen. Bij variant 1 gaat de N348 wel onder het spoor door maar vervolgens over de N35 heen. De N35 komt hierbij verdiept te liggen. Deze variant heeft met name voor de inwoners van Raalte Noord veel voordelen als het gaat om woongenot en het beperken van overlast.


Lex Schukking: "tijdens de (online) bijpraatsessie Verkeer & Vervoer van woensdag 8 april aanstaande ga ik onze Gedeputeerde vragen ook deze variant te laten doorrekenen. Woongenot voor onze inwoners in Overijssel vinden wij als VVD belangrijk. Als we de kosten van beide varianten in beeld hebben, kunnen we een weloverwogen besluit nemen". Mochten de kosten van de voorkeursvariant van de inwoners significant duurder uitvallen dan moeten we als politiek een verstandige keuze maken, we hebben meer belangrijke (infrastructurele) projecten waar ook geld voor beschikbaar moet zijn.

 

In Raalte is men blij met de vragen van de provinciale VVD-fractie. “Mooi dat we als VVD dit gezamenlijk oppakken om zo het beste resultaat voor de provincie als de inwoners van Raalte te krijgen” aldus Alexander Kreule, fractievoorzitter VVD Raalte. De vraag om variant 1 door te rekenen wordt mede gesteld namens de PvdA en het CDA.