Politiek Overijssel wil aandacht voor degenen die tussen wal en schip dreigen te raken

Politiek Overijssel wil aandacht voor degenen die tussen wal en schip dreigen te raken


Alle partijen die vertegenwoordigd zijn in Provinciale Staten van Overijssel roepen het kabinet op aandacht te hebben voor alle ondernemers die niet in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), waarbij eenmalig 4.000 euro wordt verstrekt zodat zij hun vaste lasten kunnen betalen.  


De twaalf partijen roepen het kabinet op om de betreffende ondernemers in ieder geval goed te informeren over de mogelijkheden die er wel zijn. In deze moeilijke tijd is het noodzakelijk dat ondernemers niet het gevoel hebben dat ze tussen wal en schip geraken, maar dat ze gehoord worden en op eenvoudige wijze hulp kunnen vinden. 


Verder wordt bijzondere aandacht van het kabinet gevraagd voor iedereen die ineens zonder werk zit en die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Te denken valt aan uitzendkrachten, oproepkrachten, studenten die hun bijbaan verliezen, zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen en artiesten die niet meer kunnen optreden.


De partijen maken zich ook zorgen om de bedrijven die in liquiditeits-problemen dreigen te raken. Zij vragen hun Tweede Kamerleden om met het kabinet mee te denken over oplossingen. Het bedrijfsleven wordt hard getroffen door de maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dat geldt in het bijzonder voor ondernemers die een belangrijke tweede inkomstenbron hebben zoals bijvoorbeeld in de recreatieve sector. 


Omdat deze bedrijven gedeeltelijk zijn stilgelegd door de overheid dreigt grote financiële nood omdat hun vaste lasten wel doorlopen en er geen inkomsten tegenover staan. Deze ondernemers komen niet in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) waarbij eenmalig 4.000 euro wordt verstrekt zodat ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen. 


Er zijn verschillende groepen ondernemers maar ook stichtingen in uiteenlopende sectoren die nu nog buiten de TOGS vallen. Zoals de retail, winkels die tevens horeca hebben of facilitaire diensten aanbieden. Agrarische ondernemers die bijvoorbeeld een camping exploiteren, een zorgboerderij runnen, vergaderruimte verhuren of spelactiviteiten als boerengolf aanbieden. 


Het kabinet hanteert de stelregel dat de hoofdbron van inkomsten leidend is. Daarbij wordt de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-lijst) van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel gehanteerd. Er zijn ook ondernemers zonder tweede inkomstenbron die geen gebruik kunnen maken van de TOGS, zoals mondhygiënisten, tandartsen, opticiens en de commerciële reisbranche (taxi en touringcar).