VVD roept op zorgvuldig om te gaan met Cultureel Erfgoed Landgoederen in Overijssel

De vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) behartigt de belangen van 250 landgoederen in onze prachtige provincie!  Elk landgoed is uniek: eeuwenoud of wat jonger, enkele met veel natuur, andere met vooral boerenlandschap, de meeste met monumentale gebouwen. Eigenaren van landgoederen geven aan de landgoederen ‘beleefbaar’ te willen houden voor bezoekers die willen meegenieten van het erfgoed. Zij stellen hiervoor de hulpvraag aan de provincie, voor onder meer investeringen voor onderhoud van routes en paden en het aanbrengen van bebording door het landgoed.
 

Voor de VVD is cultureel erfgoed een belangrijke pijler binnen het cultuurbeleid. In het nieuwe beleid moet nog nadrukkelijker een koppeling worden gemaakt met de regionale identiteit van Overijssel. “We willen dat de provincie bijdraagt aan initiatieven die Overijssel nog mooier maken. Het ‘beleefbaar’ houden van de landgoederen maakt Overijssel niet alleen aantrekkelijk voor haar inwoners, maar ook voor bezoekers van buiten”, aldus woordvoerder Cultuur en Sociaal Dinand Leferink. De VVD kan zich uitstekend vinden in de hulpvraag van de grondeigenaren en stelt voor het OPG als partner te betrekken zodat de beschreven plannen om het cultureel erfgoed op de landgoederen te behouden verder vorm krijgt.  

De volgende vragen zijn aan het College van GS gesteld:

 

  1. Is het college van GS voldoende bekend met de OPG-activiteiten die ten doel hebben aandacht te blijven vragen voor het Cultureel Erfgoed, zoals beschreven in de brief van 6 maart jl.? 
  2. In de brief aan de Provinciale Staten van 6 maart jl geeft het OPG aan/citaat: ‘Overijssel investeerde in de samenwerking met het NBTC de Castles en Country Home lijn die bezoekers uit Amsterdam naar de kastelen en landhuizen moest trekken. De deelname van Overijssel aan dit programma is dit jaar gestopt terwijl we pas net waren gestart’. Wat is de redenen geweest om de bijdrage aan dit project stop te zetten? En is dit een definitieve keuze? 
  3. Is het College met de VVD van mening dat we met zorg om moeten gaan met ons Cultureel Erfgoed en daar samen met onze partners vorm aan moeten geven in het nieuwe cultuurbeleid? Op welke wijze gaat zij dat doen? 
  4. Is het College van GS bereid om ook in het nieuwe Cultuurbeleid 2021- 2024 het OPG als partner te betrekken zodat de beschreven plannen om het cultureel erfgoed op de landgoederen te behouden vormgegeven kunnen worden? 
  5. Indien dit niet het geval is, waarom niet? En ziet zij een andere manier om te investeren op het cultureel erfgoed binnen de Landgoederen?
  1. Zo nee: is het college bereid de gesprekken hierover aan te gaan met het Rijk.