Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail fase 1

Onderstaand de spreektekst van Dinand Leferink  woordvoerder Ruimte & Wonen, tijdens de Statenvergadering van 26 februari:


‘Voor ons ligt het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail dat op de steun van de VVD kan rekenen en dat is ook niet zo verwonderlijk! Het College van GS heeft met dit voorstel een prima ‘aanvalsplan’ neergelegd om voor te kunnen sorteren op de grote veranderingen die ons de komende jaren te wachten staan op het gebied van onder andere gebiedsontwikkeling, aanpak wonen voor doelgroepen, toekomst bestendige steden en Retail. 

De doelstellingen staan weliswaar niet concreet vast, maar wel genoemd in vijf heldere thema’s. We willen als VVD geen strakke kaders meegeven maar ruimte bieden aan innovatieve concepten, die passen binnen het profiel van een stad of dorp en die inspelen op de veranderingen. Kortom; bouwen maar wel met visie en naar behoefte, maatwerk leveren en op een adequate en efficiënte manier omgaan met de beschikbare ruimte. Deze innovatieve concepten worden uitgewerkt binnen onder andere de Woonkeuken en de Stadsbeweging. 

Op 14 februari jl. was ik met meerdere Statenleden te gast bij de woonkeukensessie in Zwolle. Ik kan u zeggen, wat daar gebeurt is uniek! Marktpartijen zoals bouwbedrijven, corporaties, makelaars, centrummanagers en wethouders luisteren naar elkaar, gaan in discussie en doen zaken met elkaar. De essentie van De Woonkeuken is met elkaar ervaring delen en met lef experimenteren. Zo kan er ingespeeld worden op de grote veranderingen waar we in Overijssel voor staan! Die dag was ook de directeur woningmarkt van Binnenlandse Zaken aanwezig. Hij richtte zich tijdens de bijeenkomst tot de aanwezigen en onze gedeputeerde Monique van haaf en bracht zijn complimenten over aan het college van GS van de Provincie Overijssel. Een toonaangevend voorbeeld voor andere provincies noemde hij Overijssel, een provincie met visie en beleid naar de toekomst. En daar mogen we best een beetje trots op zijn. Overijssel heeft een voortvarende koers uitgezet die ook in Den Haag niet onopgemerkt is gebleven!

Voor een optimaal resultaat moeten we als provincie voor zowel de woningbouw als de Retail sector de regio in! De tijd van achter een bureau denken te kunnen regeren is voorbij. Nauw samenwerken met eerdergenoemde partners, maar ook met zorginstellingen en ouderenorganisaties. Eind 2020 komt dit college terug met een vervolg op de investeringsvoorstellen en zullen we terugblikken op dit eerste voorstel. Dat duurt wat mij betreft te lang: Ik zou het college bij deze willen verzoeken Provinciale Staten tussentijds te informeren in de commissie of extra informatie- sessie. Veel succes college, de VVD ziet de verdere uitwerking van het investeringsvoorstel met belangstelling tegenmoet!’