Investeringsprogramma MKB-beleid

Onderstaand de spreektekst van Kees Hofstee, woordvoerder Economie, tijdens de Statenvergadering van 26 februari:

 

Het MKB in Overijssel is erg belangrijk voor onze economie! Samen met de vele familiebedrijven vormt dit MKB een belangrijke motor voor onze economie.

 

Voor ons ligt een positief en goed investeringsvoorstel. Wij steunen het voorstel omdat we willen blijven investeren in onze bedrijven. We willen behouden wat goed is en met het MKB in verbinding blijven. Het MKB moet kunnen meedoen en anticiperen op de snelle veranderingen die zich voltrekken, niet alleen in de samenleving maar ook in bijvoorbeeld de technologie. Denk daarbij ook aan de recente stikstofproblematiek en de energietransitie. Dit vraagt veel van het MKB, de boeren en de bouwers.

 

Ook de recente uitbraak van het Corona virus raakt het MKB. Dit vraagt om een wendbare en ondernemende en aanpak en om samenwerking. We moeten daarbij voorkomen dat we verstrikt raken in een net van regels waarvan we de doelen en bedoelingen niet meer kennen. Wanneer dit speelt horen we dat graag. We willen samen met het MKB bouwen aan een ondernemende toekomst. Ondernemers, overheid en samenleving hebben elkaar hard nodig en kunnen elkaar in hun kracht zetten en inspireren. Dat vraagt om samen nadenken over wat er nu en in de toekomst nodig is.

 

Niet door regeltjes te maken, maar door in gesprek te zijn en te blijven, over gezamenlijke doelen en hoe je die gaat bereiken. We gaan werken aan een nog krachtiger en concurrerender en innovatiever MKB! Dat is waar dit voorstel over gaat. Lastig is daarbij dat er steeds minder personeel beschikbaar is voor onze bedrijven. De arbeidsproductiviteit moet dan ook omhoog. Het vraagt om een economie met meer innovatiekracht en dynamiek. Zo kan de wendbaarheid en weerbaarheid van de MKB-ondernemers vergroot worden. We dienen de motie van de CU over de dalende beroepsbevolking dan ook mee in. Het College heeft voor het investeringsvoorstel duidelijk geluisterd naar signalen die spelen bij ons MKB en gaat haar bijstaan waar dat nodig is.

 

De VVD wil samen met het College, om in wielrennerstermen te spreken, focussen op krachtige koplopers, maar vooral ook op een ijzersterk peloton. Beide kunnen niet zonder elkaar. Ons MKB moet als een antilope lenig, vlug en precies kunnen inspelen op ontwikkelingen waar ze mee te maken krijgen. Of dat nu robotisering, de energietransitie of de stikstofcrisis is. De provincie gaat immers ook inzetten op nieuwe, duurzame waarden.

 

Ik gaf al aan dat de stikstofcrisis momenteel erg actueel is. Die raakt vooral de agrarische- en de bouwsector. Daar is de situatie urgent en daar ligt een erg ingewikkelde en complexe opgave. Daar kan de provincie volgens de VVD haar ogen niet voor sluiten bij de uitwerking van dit investeringsvoorstel. We willen het College dan ook vragen om bij de uitwerking rekening te houden met deze getroffen bedrijven. Dat kan door bijvoorbeeld bij het aanbesteden van werken, rekening te houden met de (bijvoorbeeld financiële) mogelijkheden die het MKB heeft. Zo willen de meeste ondernemers bijvoorbeeld graag verduurzamen, maar helaas kunnen niet alle ondernemers de investering die hiervoor nodig is per direct dragen. Daarvoor moet eerst ook geld verdiend worden.

 

En soms is het benodigde materieel niet of niet in voldoende mate beschikbaar. Vooral voor kleinere of startende bedrijven is dit erg ingewikkeld. Dit bleek uit een brief die we recent hebben ontvangen van onder andere Bouwend Nederland, VNO-NCW en tal van andere stakeholders. Hier liggen volgens ons kansen voor GS bij de uitwerking van het beleid. Concreet vragen we het College dan ook om, bijvoorbeeld bij toekomstige aanbestedingen, na te denken over de wijze waarop ze MKB-bedrijven kunnen helpen om de noodzakelijke transitie te maken naar de nieuwe waarden waarover in dit voorstel wordt gesproken.