We moeten bouwen en de politiek moet daarbij leren omdenken

Binnenkort stellen we als leden van Provinciale Staten het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail fase 1 vast. Met het voorstel wordt voor in 2020 een invulling gegeven aan de provinciale ambitie voor aantrekkelijke en toekomstbestendige steden en regio's, waar onze inwoners prettig kunnen wonen, werken en leven. Reden voor mij als woordvoerder Ruimte & Wonen om aan te geven wat voor de VVD Overijssel belangrijk is en waar ik specifiek aandacht voor heb. 

 

Direct na mijn installatie als statenlid heb ik kennis gemaakt met succesvolle projecten als “STADSBEWEGING & WOONKEUKEN”. Ik was direct onder de indruk. Als provincie Overijssel faciliteren wij dat de markpartijen zoals makelaars, ontwikkelaars, woningcorporaties, maar ook de overheid regionaal samenwerken, kennis delen, maar nog belangrijker met elkaar zakendoen. Het Zwolse Concilium is een toonaangevend voorbeeld van samenwerking tussen partijen. Daarin werken woningcorporaties, marktpartijen, gemeente en provincie al jaren constructief samen om voldoende, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen te realiseren. De zg. ‘Zwolse Aanpak’ heeft eraan bijgedragen dat de Zwolse woningmarkt zich de afgelopen jaren kwalitatief en kwantitatief goed heeft ontwikkeld, dit zou ook in andere steden en dorpen navolging moeten krijgen.


Alleen door samenwerking van alle partijen kan richting gegeven worden aan het oplossen van het woonprobleem. Zo kunnen ook niet direct voor de hand liggende partijen prima een plek krijgen in die provinciale samenwerking. Bij het ter perse gaan van dit opiniestuk doet het me deugd dat het thema wonen, ouderen en starters ook volop in de belangstelling staan van de media. Ik zou met name ook zorginstellingen en ouderenbonden zoals ANBO en KBO willen oproepen zich aan te sluiten bij het Provinciale netwerk ‘Woonkeuken’. Hun kennis en inbreng kan belangrijk zijn om mee te denken over de doorstroming in stad en platteland van de groep ouderen. Er zijn veel doelgroepen die ‘schreeuwen’ om een woning. Alleenstaanden, een steeds groter wordende groep, jonge (aankomende) starters en veel ouderen. Met een juiste aanpak kunnen ouderen een deel van de oplossing zijn. De vitale ouderen van nu hebben vaak lage lasten, maar een te grote woning. Als ze er nu voor willen kiezen om kleiner te gaan wonen moeten ze in de meeste gevallen meer betalen. Dat stagneert vervolgens de natuurlijke doorstroming. Door juist meer te bouwen en de bouwkosten te verlagen daalt de prijs weer en wordt het ook voor o.a. die doelgroep aantrekkelijker om plaats te maken voor jongeren.  

 

We moeten bouwen

 

De tijd van pappen en nathouden is voorbij. De VVD wil dat er gebouwd wordt. Tot 2040 moeten er nog zeker 50.000 woningen in Overijssel gebouwd worden. We moeten inzetten op wooninitiatieven en doelgroepen met als doel een passend woningaanbod. Er moet hard gewerkt worden om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken en te zorgen voor een kwalitatieve balans op de woningmarkt in Overijssel. In de diverse programma’s stellen we de feitelijke kwalitatieve woningbehoeften (segmenten en doelgroepen) in een regio vast. Daarmee moeten de aantallen de uitkomst van een proces zijn en niet de inzet.

 

 Belangrijk is dat wij onze regionale partners (corporaties, projectontwikkelaars, makelaars, zorginstellingen en ouderenorganisaties) omarmen. De netwerkaanpak van de Provincie Overijssel, aangejaagd door onze VVD gedeputeerde Monique van Haaf, is zeer succesvol. Deze zal een nog grotere rol moeten gaan spelen. Een stevige gezamenlijke Haagse lobby met corporaties en marktpartijen moet een continu proces zijn.

 

Het Rijk moet meehelpen wat de VVD betreft. Regionaal maatwerk en samenwerking, gebiedsgerichte aanpak, investeringen en visie, zullen de komende tijd de toverwoorden moeten zijn. Mijn advies aan de overheid is niet langer meer in problemen en regels te denken, maar in doelgerichte oplossingen. Kortweg de overheid moet ‘omdenken’.

 

Afgelopen week heb ik namens de VVD Overijssel de volgende schriftelijke vragen aan GS gesteld, om op deze manier een actueel beeld te krijgen van de situatie op de Overijsselse woningmarkt.

 

  1. Hoe staat het met de woningnood in Overijssel t.o.v. van andere omliggende provincies?
  2. Wat zijn de gemeenten met de hoogste woningdruk?
  3. Hoe hoog is de woningdruk in de steden?
  4. Hoe staat het met de trek vanuit de steden naar de omliggende gemeenten?
  5. Hoeveel woningen zijn er de afgelopen jaren gebouwd in Overijssel?
  6. Hoe zit het met de ontwikkeling van de woningprijzen en woonlasten, kortom betaalbaarheid?
  7. Ouderenorganisaties zoeken ook naar oplossingen voor het tekort aan woningen. Is er contact vanuit GS met die organisaties?  
  8. Een groeiende groep inwoners van de Randstad zoekt z'n heil buiten de westelijke regio.Hoe staat het met de migratie vanuit de Randstad en andere provincies naar Overijssel?