Gert Brommer verlaat Provinciale Staten

De fractie van de VVD Overijssel heeft kennisgenomen van het besluit van Statenlid Gert Brommer waarin hij te kennen geeft zijn Statenlidmaatschap op te zeggen. Er zijn in de afgelopen periode verschillen van inzicht ontstaan tussen Gert Brommer en de overige fractieleden die te groot blijken. Wij betreuren zijn besluit, maar respecteren zijn overwegingWe kennen Gert Brommer als een collega die zich als Statenlid met veel passie heeft ingezet voor de partij en de provincie. We zijn hem daar heel dankbaar voor. 

 

Namens de VVD Overijssel,

Fractievoorzitter Regien Courtz