VVD vraagt College of nieuwe PFAS-norm optimaal wordt benut in Overijssel

Door de PFAS-crisis, een verzamelnaam voor verschillende chemische stoffen in de grond, hebben veel bouw – en infraprojecten, waarbij grond verplaatst moet worden, stilgelegen. Dit terwijl de urgentie om te bouwen en wegen aan te leggen of te verbeteren enorm is!


Regien Courtz: “We zijn blij dat recent de norm naar boven is bijgesteld, maar we hebben wel een aantal vragen. Bijvoorbeeld of de nieuwe, tijdelijke normering en de mogelijkheid tot lokale 'manoeuvreerruimte' optimaal wordt benut in Overijssel. Daarnaast willen we weten of de verruiming van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo voldoende is om de werkzaamheden in Overijssel uit te voeren of dat er nog bedrijven en baggeraars zijn die hierdoor vastlopen in hun werkzaamheden. We willen voorkomen dat bouw- en infraprojecten nog meer onnodige vertraging oplopen. Het is enorm belangrijk dat onze Overijsselse inwoners hier fijn kunnen blijven wonen, dat er dus genoeg woningen gebouwd worden en de wegen op orde zijn".


Ondernemers dreigen in het nauw te raken, dus voor de VVD genoeg reden om door middel van schriftelijke vragen de problematiek bij Gedeputeerde Staten onder de aandacht te brengen. VVD Overijssel is benieuwd of er in Overijssel bedrijven door de PFAS-crisis in de problemen zijn gekomen en hoe de provincie ondersteuning biedt.