VVD bezorgd over gezondheidsrisico’s door hoge blootstelling aan lood via het kraanwater

De VVD-fractie in Overijssel vindt de veiligheid van drinkwater van groot openbaar belang en heeft, naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport ‘Loodinname via kraanwater’, haar zorg gedeeld met het College. Over het algemeen is het drinkwater in Nederland van hoge kwaliteit en veilig om te drinken, zo stelt de Gezondheidsraad. Een beperkt deel van de bevolking loopt gezondheidsrisico’s door hoge blootstelling aan lood via het kraanwater. 

Voor Dinand Leferink, woordvoerder Drinkwater, voldoende reden om het College van GS te vragen of  zij op de hoogte is van de onderhavige problematiek en of zij de zorg van de VVD deelt. Leferink: “Geheel loden drinkwaterleidingen zijn sinds 1960 niet meer toegestaan, maar in de praktijk kunnen in oude woningen nog steeds delen van loden leidingen voorkomen, ook na sanering”.  


Omdat de verantwoordelijkheid primair bij het Rijk ligt, vraagt de VVD of er vanuit GS  contacten zijn met de verantwoordelijke departementen over deze problematiek en zo niet of dit alsnog kan worden ingezet. Leferink: “Op dit belangrijke dossier vind ik het motto ‘vertrouwen is goed, controle is beter’ zeker van toepassing!