Monique van Haaf over het Woonakkoord, de verwachte verhuisstroom vanuit de Randstad en de nieuwe bestemmingen in stadscentra

Het Woonakkoord


Op Maandag 11 november jongstleden overhandigden gedeputeerden Monique van Haaf en Peter Kerris (Gelderland) met trots het Woonakkoord Oost-Nederland aan de Tweede Kamer. Dit deden zij voorafgaand aan het Kamerdebat over de uitvoering van de woonagenda. In het Woonakkoord wordt de ambitie uitgesproken om op innovatieve- en flexibele bouwwijzen de komende 5 jaar 75.000 woningen bij te bouwen voor starters, doorstromers en alleenstaanden. “We willen een woonakkoord sluiten met het Rijk om de verhuisstroom uit de Randstad op te vangen en de woningbouw te versnellen”, vertelt gedeputeerde Monique van Haaf.


Verhuisstroom vanuit de Randstad

Alleen al vanuit de Randstad verwachten de provincies de komende vijf jaar 60.000 nieuwe huishoudens in het oosten. ‘De verhuisstroom uit de Randstad zorgt voor een snelle verstedelijking in onze steden. Er is nog steeds een grote verhuisstroom naar de Randstad, maar dat zijn vooral jonge mensen die geen huis achter laten. De nieuwkomers uit de Randstad zijn gezinnen en ouderen die een nieuwe woning zoeken. Die zijn niet op zoek naar een nieuw Amsterdam, maar willen wel hoofdzakelijk in de binnensteden wonen. Tegelijkertijd hebben we ook de opdracht om onze eigen senioren te blijven huisvesten.

Voorzieningen op orde

Niet kiezen voor Retail in de rafelranden van een stad, maar deze bestemmen voor woningen, kan eraan bijdragen dat een nabijgelegen dorp makkelijker haar voorzieningen op orde kan houden. ‘We creëren de randvoorwaarden voor gemeenten om in te kunnen spelen op de toenemende instroom vanuit de Randstad. Wanneer je als Rijk begint in Overijssel en Gelderland sla je twee vliegen in één klap: je investeert niet alleen in het overloopgebied van de Randstad, je investeert ook in gebiedsontwikkeling en verbetering van de leefomgeving. Daarmee houden we stad en platteland in evenwicht”. 

Compactere centra
Monique roept in haar opinieartikel in ‘Binnenlands Bestuur’ op om nieuwe functies voor de binnensteden te onderzoeken om zo in te spelen de huidige winkelbehoefte van onze inwoners. Retail is meer dan het vroegere stadsbezoek om inkopen te doen bij de Hema, Blokker en V&D. Het is een totaalbezoek aan de aantrekkelijke, unieke stad. Waar elk centrum zijn unieke beleving kent met winkels, horeca en bouwkundige eigenschappen. Leegstand is de dood in de pot van alle winkelcentra.

De CBS-cijfers over leegstand zien er in onze provincie minder slecht uit dan in de andere provincies, maar het beeld van lege etalages blijft. Monique van Haaf zou graag zien dat vastgoedbeleggers met bezit van winkelpanden in de binnenstad meedenken over nieuwe bestemmingen. Want terwijl de winkelruimtes leegstaan, zien we de druk op de woningmarkt allen maar toenemen. Een verandering van bestemming zou Overijssel goed van pas komen. Een nieuwe balans zoeken tussen regels en ruimte. Niet om consumentengedrag te veranderen maar om vraag en aanbod te matchen voor een levendige stad die uitnodigt om de deur uit te gaan. Gezond voor de consument, gezond voor de markt!