Zorgen om wildschade in Overijssel

VVD-Statenlid Gert Brommer maakt zich zorgen over de onvrede die bestaat onder agrariërs en andere landeigenaren aangaande wildschade. Deze schade wordt aangericht door zowel beschermde - als door niet beschermde diersoorten. Daar komt de onvrede bij die landeigenaren hebben over de afhandeling van de schade door de provincie. Landbouwer Henk Ormel uit Bruinehaar stuurde eind september een brief naar de provincie om de politici in het provinciehuis deelgenoot te maken van de schades waarmee landbouwers te maken hebben en de gevolgen daarvan. Dit was voor Gert Brommer aanleiding om een agendeerverzoek in te dienen bij de agendacommissie. 

 

De VVD wilde graag een toelichting van Gedeputeerde Staten op de huidige aanpak van wildschade, de mogelijkheid tot het voorkomen van wildschade en de afhandeling hiervan. Ook heeft zij gevraagd of de gedeputeerde op de hoogte is van de toenemende schade aangericht door wilde zwijnen en dassen. Onder andere Henk Ormel, die ook de ingezonden brief stuurde, sprak in tijdens de commissievergadering en vatte het treffend samen: "Natuurgebied Engbertsdijksvenen in Noord-Oost Twente is de kraamkamer van wilde zwijnen. En de landbouwgronden van de boeren zijn de restaurants." Het is een terugkerende ergernis van veel landbouwers. 

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher sprak tijdens de commissievergadering over een app waarop sinds begin november schademeldingen kunnen worden gedaan. De gedeputeerde riep de agrarische sector op de schademeldingen via deze app te laten lopen, zodat inzichtelijk wordt waar de schade is zodat er beleid op gemaakt kan worden. De gedeputeerde erkende dat schade door beschermde soorten als dassen inderdaad in Overijssel een groeiend probleem is en gaf aan te herbezinnen op preventieve maatregelen. Met de toezegging van de Gedeputeerde dat er een extra informatiesessie wordt georganiseerd voor politiek en belanghebbende is Brommer voorlopig tevreden maar hij houdt de vinger aan de pols.