De ervaringen van Kees als Statenlid, Commissievoorzitter en Auditcommissie lid

Eind juli is Kees Hofstee, na de installatie van Monique van Haaf als Gedeputeerde, geïnstalleerd als Statenlid voor de VVD. Kees is eerste woordvoerder op het thema Economie en vanuit zijn rol als agendacommissielid voorzitter van de commissie Cultuur en Sociaal. Daarnaast is hij lid van de Auditcommissie. Een stevige en goed gevulde portefeuille. 

In de portefeuille Economie werd recent de Human Capital Agenda vastgesteld. Een visie op het ontwikkelen van menselijk kapitaal. Ook wordt gewerkt aan het MKB-beleid. “Je ziet dat de economie en de arbeidsmarkt steeds sneller verandert. Robotisering en digitalisering nemen veel taken van mensen over en er ontstaan andere banen. Voor bedrijven is het erg belangrijk dat er voldoende geschikt personeel beschikbaar is. Om mee te kunnen blijven doen, moet iedereen zich kunnen ontwikkelen. De nieuwe economie vraagt veel van onze bedrijven en hun personeel. We moeten daarvoor alle talenten benutten!

In de auditcommissie, die de financiële ‘ogen en oren’ van Provinciale Staten van Overijssel vormen, staat de financiële cyclus van de provincie centraal. Kees is binnen deze commissie medeverantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en voortgang van de provinciale Planning- & Control Cyclus. In de auditcommissie wordt gezocht naar verbetering in deze cyclus die volgens Kees voor iedereen te begrijpen moet zijn. “Het is belangrijk dat de provincie laat zien dat het belastinggeld van de inwoners van Overijssel op een nuttige en zinvolle manier wordt besteed”. 


Tenslotte is Kees voorzitter van de commissie Cultuur & Sociaal. Vanuit deze rol heeft hij zitting in de agendacommissie. “Hier bespreken we, met de andere commissievoorzitters, de griffie, de Commissaris van de Koning, welke onderwerpen in de komende vergaderingen behandeld worden en op welke wijze”. Als voorzitter vindt Kees het belangrijk dat de vergadersfeer niet alleen prettig en zakelijk is. “Er moet ook ruimte zijn voor humor”.