Verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken

Ongetwijfeld kijken velen van jullie ‘zo onder de kerstboom’ terug op het afgelopen jaar. Wanneer ik dat door een provinciale politieke bril doe, is er enorm veel gebeurd. 

Van Road-tour tot stikstof
2019 was het jaar van de provinciale verkiezingen. In januari begonnen we met onze Overijsselse ‘VVD Road-tour’ in Steenwijk. Het was echt winters op dat moment en spekglad. Samen met Malik Azmani bezochten we met de kandidaten een ondernemer in de ‘Agri-machinery’. We sloten de Roadtour af met een waterig zonnetje en een bezoek aan de Port of Twente op 19 maart. Nu, eind december, zitten we weer vol in de nieuwe periode en is tijdens onze laatste vergaderdag van het jaar gesproken over de stikstofproblematiek. 

Verkiezingen
In de tussenliggende tijd vonden de verkiezingen plaats. De manier waarop Forum voor Democratie de provinciale politiek bestormde was ongekend. Ondanks dat heeft de VVD in Overijssel winst geboekt in het aantal stemmen en hebben we het aantal zetels behouden. Zo gingen we met vertrouwen en een goede basis de onderhandeling in. En zo vormen wij nu met het CDA, CU, PvdA en de SGP de coalitie in Overijssel en zijn we alweer een half jaar aan de slag. 

Keuzes maken
In die periode is er al heel veel gebeurd en is gebleken dat we als provincie heel veel te doen hebben de komende tijd. Waar de provincie als bestuurslaag nog wel eens onzichtbaar was en in twijfel is getrokken, ligt er op dit moment een heel duidelijke rol. In het belang van alle Overijsselaars, van jou als inwoner, als ondernemer, als harde werker, als vrijwilliger en als recreant; wij moeten als politiek uitdagingen aangrijpen en keuzes maken. Ik sprak hierover tijdens de begrotingsbehandeling, welke ook na te lezen is in deze nieuwsbrief.

Toekomst in Overijssel
Wat voor onze fractie een centraal vraagstuk is de komende jaren: hoe blijft Overijssel die provincie waar ruimte is om te wonen, recreëren en ondernemen? Niet alleen de manier waarop we invulling geven aan de stikstof-, PFAS-problematiek en de energietransitie raakt jou en mij. Ook de manier waarop we in Overijssel een vuist gaan maken tegen de opkomende criminaliteit is bepalend voor hoe fijn we hier wonen. Het vraagt wat van ons allemaal. Overijssel ziet er over 10 jaar mogelijk anders uit. De economische orde verandert. We worden gedwongen na te denken over de inrichting van ons leven, van ons landschap en van hoe we met elkaar omgaan. Het ongenoegen wat er op dit moment op plekken is, kan leiden tot nog meer polarisatie. Ik hoop dat het wordt omgezet en ingezet. De fractie stapt in elk geval in en staat open voor gesprekken en goede ideeën. En wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. We zullen voor jou blijven werken aan ‘Ons Overijssel’, zodat we hier nu en in de toekomst fijn blijven wonen! 

Ik zie er naar uit om de uitdagingen aan te gaan in 2020 en voor nu wens ik jou – samen met iedereen die je lief is – hele fijne feestdagen! 

 

Hartelijke groet,

Regien Courtz

Fractievoorzitter VVD Overijssel