VVD Overijssel bezorgd over onveilige situatie afrit A1-N342 en stelt schriftelijke vragen aan GS

Tijdens de spits is er op de zuidelijke afrit 32 van de A1 sprake van filevorming, waarbij het einde van de file zich op de vluchtstrook van de A1 bevindt. Deze zeer gevaarlijke en ongewenste situatie wordt veroorzaakt doordat deze afrit geen onderdeel is geweest van de in 2018 uitgevoerde rijbaan verdubbeling van de N342 terwijl ook hier de verkeersintensiteit is toegenomen. Ook de afstelling van de verkeersregelinstallatie, die toen bij de noordelijke af- en toe rit is aangelegd, veroorzaakt mogelijk deze gevaarlijke situatie.  

 

De Overijsselse VVD-fractie maakt zich zorgen over deze zeer gevaarlijke verkeerssituatie, waar spoedige maatregelen absoluut noodzakelijk zijn. Mede doordat de verkeersdrukte ter plaatse jaarlijks toeneemt! Omdat de provincie Overijssel verantwoordelijk is voor de aansluitende weg, de N342, heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan GS. De VVD wil graag weten of het College op de hoogte is van de toenemende drukte op de afrit A1 – N342 en of zij zich ervan bewust is dat de capaciteit van de afrit onvoldoende is om de groeiende verkeerstroom veilig te verwerken. De VVD vraagt het College of zij bereid is samen met gemeente Oldenzaal en Rijkswaterstaat in overleg te treden over mogelijke maatregelen om deze zeer gevaarlijke situatie op te lossen en daardoor mogelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen.