VVD Overijssel zeer verheugd over Woonakkoord Oost-Nederland

Maandag 11 november jongstleden overhandigden gedeputeerden Monique ten Haaf (Overijssel) en Peter Kerris (Gelderland) met trots het Woonakkoord Oost-Nederland aan de Tweede Kamer. Dit deden zij voorafgaand aan het Kamerdebat over de uitvoering van de woonagenda. In het Woonakkoord wordt de ambitie uitgesproken om op innovatieve- en flexibele bouwwijzen de komende 5 jaar 75.000 woningen bij te bouwen voor starters, doorstromers en alleenstaanden.


Monique van Haaf: ‘Alleen al vanuit de Randstad verwachten we de komende 5 jaar zo’n 60.000 nieuwe huishoudens in het oosten. De verhuisstroom uit de Randstad zorgt voor een snelle verstedelijking in onze steden. Er is nog steeds een grote verhuisstroom naar de Randstad, maar dat zijn vooral jonge mensen die geen huis achter laten. De nieuwkomers vanuit de Randstad zijn vooral gezinnen en ouderen die een nieuwe woning zoeken’.


Woordvoerder Ruimtelijke Ordening Dinand Leferink: ‘We zijn blij dat het Rijk de grote urgentie van de woningbouwopgave in Oost-Nederland ziet en daar met ons verder aan wil bouwen. De VVD-Overijssel is van mening dat iedereen een passend huis moet kunnen vinden dat aan zijn leef –en woonwensen voldoet. Wij zijn zeer verheugd dat het Rijk het Woonakkoord Oost-Nederland heeft omarmd, een mooie stap om wachtlijsten voor woningen op te lossen en te kijken naar de echte behoefte aan woningen in steden en dorpen’.