Begroting 2020 - uitdagingen aangrijpen

De bijdrage van fractievoorzitter Regien Courtz op de begroting 2020: 


'Voorzitter,

 

Toen ik 5 jaar geleden besloot me kandidaat te stellen voor de Staten heb ik vaak moeten uitleggen waarom ik onderdeel wilde zijn van deze - in de ogen van velen - wat stoffige en overbodige bestuurslaag. Het provinciehuis, waar staat dat überhaupt? En wat doen ze daar eigenlijk?

 

Ik geloof dat we de afgelopen periode wel hebben ontdekt dat veel meer mensen het provinciehuis weten te vinden. Los van de fysieke locatie, denk ik dat de provincie als bestuurslaag nu ook veel meer op de kaart staat. Dat laatste is voor de VVD geen doel op zich, maar het betekent wel dat we echt wat te doen hebben de komende periode.   

 

Want, er liggen uitdagingen. En die wil de VVD aangrijpen. In het belang van onze inwoners, onze ondernemers: dit is hét moment om de keuzes te maken - ook in het kader van ruimtegebruik - en slim te investeren. 

 

De voorliggende begroting ademt wil om aan de slag te gaan. De VVD complimenteert het college en ambtelijke organisatie daarmee. Vanuit het goede fundament dat hier ligt, leggen wij op een aantal zaken een accent. 

 

Fijne woon- en werklocatie

 

Wonen

Op welk verjaardagsfeestje je ook komt, overal wordt gesproken over het tekort aan woningen. De VVD ziet dat de  kneep ‘m ligt in de doorstroming. De markt moet echt in beweging worden gebracht. We vragen het college om hier speciaal aandacht voor te hebben en en horen graag hoe ze daarin een rol pakt. 

 

Vorige week lazen we over de aanpak in Goor, waar winkeliers verhuisden en er zo niet alleen een geconcentreerd winkelgebied, maar ook nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden op de oude winkel locatie. Dat is slim ruimtegebruik, flexibel inspelen en wat de VVD betreft een mooi voorbeeld van prima samenspel tussen provincie, gemeenten en marktpartijen. 

 

Bereikbaarheid

Op diezelfde verjaardagsfeestjes horen wij over de aanpak van de N340 en de verbetering op de N35 bij Wijthmen. Heel mooi, maar we zijn er nog niet. Politieke partijen in Zwolle lanceerden een idee. Het inpassen van de A28 op een andere manier zodat niet alleen de doorstroming, maar ook de leefbaarheid in de stad toeneemt. Ambitieus en complex. Maar het zijn wel dat soort plannen die nodig zijn om onze provincie bereikbaar te houden en een aantrekkelijke woon- en werklocatie te laten zijn. We zijn benieuwd naar de reactie van de gedeputeerde en dagen hem uit om aansluiting te zoeken bij de gemeente Zwolle om dit samen te verkennen. 

 

De VVD is erg blij dat er via deze begroting een spaarpot wordt gecreëerd, waar we de komende jaren fors in gaan storten om de N35 - en de spoorverbinding tussen Zwolle en Enschede - aan te pakken. 

 

Banen

Werkgevers staan te springen om goede mensen. De VVD wil dat iedereen meedoet in Overijssel. Er is een keten nodig waarin mensen worden opgeleid, bijgeschoold of begeleid een weg vinden naar een baan. De Human Capital agenda is meer dan ooit van belang. Wat de VVD betreft faciliteren wij de Regio’s, ook de komende periode in de lobby richting Den Haag. 

 

We zien in de begroting dat de groei van de werkgelegenheidsontwikkeling in Overijssel af vlakt, tegen landelijke trend in. Kan de gedeputeerde daar een verklaring voor geven?  

 

Stikstof en PFAS

We kunnen onmogelijk voorbijgaan aan de meest actuele uitdagingen van dit moment. Er is wat aan de hand. Wij zien dat. Zoals wij ook zien ook dat we verantwoordelijkheid moeten nemen. Zodat we kunnen blijven genieten van onze mooie provincie.

 

Wij willen zo snel mogelijk projecten vlot trekken. Wij willen dat bouwers die woningen weer kunnen realiseren, dat de aanpak van de N35 niet onnodig vertraagd en dat die boeren weer kunnen boeren. Het vraagt wat van iedereen. De manier waarop of waar we zaken doen wordt misschien anders, maar laten we ons samen optimaal inzetten en ‘samen blijven bouwen aan Overijssel’.

 

Voorzitter een vraag aan het college op dit punt: er wordt aangegeven in de begroting dat er mogelijk financiële consequenties zijn. Deze zijn nog niet doorvertaald of gereserveerd. Begrijpelijk gezien de onzekerheid, maar kan GS toelichten hoe en wanneer hier wel rekening mee gehouden wordt? 

 

Energietransitie 

Over grote uitdagingen gesproken… De VVD wil niet verzanden in eindeloze ambities, maar op een realistische manier aan de slag: de insteek zoals beschreven heeft onze steun. Wij vragen van de gedeputeerde, ook bij de RES-en, een voortvarende rol. Waarbij gemeenten en inwoners worden betrokken, kaders worden gesteld en zij worden uitgedaagd om met concrete plannen te komen. 

 

Voorzitter, wij zien hier kansen en willen vooral ook waken voor inpassing door het Rijk. 

 

Vrij en veilig Overijssel 

Vrijheid en veiligheid; voor de VVD een heel groot goed. De afgelopen maanden is dat veiligheidsgevoel voor een deel van onze inwoners aangetast. In verschillende Overijsselse steden is geweld, dat drugsgerelateerd lijkt, actueel. Voor de VVD is het onbestaanbaar dat criminelen onze natuur bevuilen met drugsafval, lege stallen gebruiken als labs en dat ze in vinexwijken de kogels laten rondvliegen. Hier is geen genuanceerd antwoord op, hier is het zaak op te treden en te handhaven. Goed dat we lezen dat het college zich blijvend inzet om ondermijning tegen te gaan. Daar waar het onze inwoners en onze landschappen raakt, wil de VVD dat de provincie in contact is en blijft met partners in het veiligheidsdomein. Wij blijven hier scherp op, dat is wat inwoners van ons mogen verwachten, want wij zijn er voor hen die het goed willen doen!

 

Ik ben er bijna voorzitter; wij bedanken de Auditcommissie voor haar kritische blik. Ook in reactie op haar vraag: wij waarderen de nieuwe opzet van de begroting. 

 

Voorzitter, we staan op de kaart. Overijssel verdient die bestuurslaag die vanuit haar positie, de keuzes maakt en verantwoordelijkheid neemt. Overijssel verdient de investeringen die dit college wil doen. Investeringen in de woonomgeving van mensen, in bereikbaarheid en in werk. Deze brengen namelijk verdere groei en welzijn met zich mee. Waar wachten we nog op?’