VVD Overijssel: krachten bundelen en haast maken in vergunningverlening!

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 30 oktober dient te VVD, samen met FvD, 50Plus en SGP, een motie in waarin zij GS oproept samen met gemeenten en (MKB)-ondernemers een ‘Overijsselse Expertpool Stikstof’ in het leven te roepen met als doel zo snel mogelijk de vergunningverlening verder op gang te brengen en juridisch houdbare vergunningen af te geven.

Stikstof is een heet hangijzer sinds de Raad van State in mei bepaalde dat het systeem waarmee de overheid de uitstoot reguleerde in strijd is met natuurwetgeving. Sinds 11 oktober jl. is het weer mogelijk een vergunning aan te vragen in het kader van de Wet 
Natuurbescherming. Omdat vergunningverlening sinds de uitspraak van de Raad van State heeft stilgelegen, wordt er een piek verwacht in de werkzaamheden. Fractievoorzitter Regien Courtz: “Vanuit het rijk is een maatschappelijke opgave geformuleerd om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen maar tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor economische ontwikkeling. Een overkoepelend ‘Overijssels Expertpool Stikstof’ kan kennis opbouwen en uitwisselen met gemeenten en ondersteuning bieden aan gemeenten en ondernemers met als doel projecten zo snel mogelijk vlot te trekken. Dit past in de bestuursstijl van Overijssel die zich kenmerkt door samenwerken, ruimte geven en faciliteren”.