VVD Overijssel roept op: snelle en werkbare oplossing voor ondernemers inzake PFAS

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 30 oktober dient te VVD, samen met FvD, 50Plus, CDA en PvdA, een motie in waarin zij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat oproept snel met een werkbare oplossing voor ondernemers te komen als het gaat om het onverwoestbare stofje PFAS.

 

Momenteel liggen bouwprojecten stil omdat er wachttijden bestaan bij laboratoria die de grond onderzoeken of er aan de norm wordt voldaan. Werkgeversorganisaties en individuele ondernemers luiden de noodklok. Fractievoorzitter Regien Courtz: “De bouw- en infrasector heeft het, mede door de stikstofproblematiek, zwaar. Vertraging op de uitvoering van projecten is niet in het belang van de Provincie Overijssel, de ondernemers in Overijssel en haar inwoners. Er moet zo snel mogelijk een werkbare oplossingen komen met oog voor economische ontwikkeling en milieu”. VVD Overijssel wil van het college van GS weten welke projecten in Overijssel nadelige gevolgen ondervinden van het PFAS-handelingskader en wat de maatschappelijke effecten in Overijssel zijn waar het gaat om werkgelegenheid en schade voor ondernemers.